Home » Vecākiem » Skolas padome

Skolas padome

Strautiņu pamatskolas izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, izglītojamo likumisko pārstāvju un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Strautiņu pamatskolas Padomes reglaments (docx)