Home » Uncategorized » Talantu šovs Strautiņu pamatskolā

Talantu šovs Strautiņu pamatskolā

6.aprīlī  Strautiņu pamatskolā notika Talantu šovs, kurā piedalījās 15 skolēni, bet  savu veikumu kā pārsteigumu dalībniekiem demonstrēja Teātra pulciņa dalībnieki(sk. Tija Āboliņa)

Pasākumu vadīja 8.klases skolnieces, domnieces Laura Krastiņa un Vita Vanaga, par tehniskajām lietām atbildēja Kristaps Āboliņš.

Skatītājus priecēja jaunie pianisti – Rinalds Zellāns(1.kl.) un Adrians Drelnieks(2.kl.), viņš spēlēja ar aizsietām acīm. Linda Krūmiņa(1.kl.) deklamēja pasaku, bet Maksis Krūmiņš(1.kl.) prezentēja savus vaļaspriekus. Galvas rēķinu talants piemīt Raimondam mazulim(1.kl.), bet otrklasnieki Gustavs Āboliņš un Ralfs Mūrnieks uz laiku lika puzles. Ar dziedāšanu mūs izklaidēja Laima Zvirbule un Jasmīna Napalkova(abas 3.kl.), kā arī Daniela Tišanova un Paula Incenberga(abas 6.kl.) Mūsdienu dejošanas talants piemīt Madarai Jaunzemai(3.kl.) un Lāsmai Vadinskai(3.kl.), kā arī Renātei Nikolajenko(6.kl.) un Lailai Ludvigai(6.kl.)

Drosmīgie dalībnieki saņēma piemiņas brošas(aut.sk. Inta Kozilāne) un apliecinājumus par piedalīšanos šovā.

Man kā skatītājai bija nedaudz skumji, ka savas prasmes neparādīja vecāko klašu skolēni, cerams, ka nākamgad viņi nenobīsies.

                                                                                Skolotāja Santa Masinga