Home » Uncategorized » Svarīga informācija

Svarīga informācija

Cienījamie vecāki un izglītojamie!

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta “e” apakšpunktu, likuma Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4. pantu5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu laika posmā no 23.03.2020.-14.04.2020. mācības Strautiņu pamatskolā notiks attālināti.

! Mācību procesa nodrošināšanai Strautiņu pamatskolā saziņai ar vecākiem un izglītojamiem, uzdevumu nodošanai un atgriezeniskās saites nodrošināšanai izmantosim:

  • elektronisko skolvadības sistēmu (E-klasi)
  • lv
  • elektronisko pastu (E-pastu)
  • tālruni

! Lūgums vecākiem darba dienās laikā no 8.00 – 14.00 iegriezties skolā, lai paņemtu sava bērna mācību līdzekļus: grāmatas, darba burtnīcas u.c.

! Līdz 14. aprīlim Strautiņu pamatskolas pirmsskolā darbosies tikai dežūrgrupa. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikts, ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Sekosim līdzi informācijai.

Būsim atbildīgi un veseli!