Home » Par skolu » Vēsture

Vēsture

vēst21868. gadā “Ķemer-Reiņu” mājā atvēra skolu. 1869. gadā tika pabeigta skolas un pagasta valdes vajadzībām celtā ēka, mācības uzsāka apmēram 70 bērni pie 2 skolotājiem.

“1870. gados Ķemera skolā skanēja lielākoties tikai latviešu valoda. Kā jau visās Vidzemes lauku skolās, galvenais mācību priekšmets formāli bija ticības mācība. Bet “mātes valodai” katrā nodaļā (klasē) bija iedalītas vidēji 10 stundas nedēļā, kas nozīmēja trešo daļu no visa mācību laika. Vēl pasniedza rēķināšanu, ģeogrāfiju, dziedāšanu un kaligrāfiju. Divas reizes nedēļā skolēniem bija praktiskas nodarbības: zēniem vingrošana, meitenēm rokdarbi. Par svešvalodām 1874. gadā Vidzemes laukskolu instrukcijā bija teikts: “Pēc skolotāja iespēšanas tiek arī krievu un vācu valoda mācīta”.

Atbilstoši sava laika tradīcijām, Ķemerskolā bija paredzētas telpas klasēm, skolotāja un tā palīgu dzīvokļiem un arī bērnu guļamistabām, jo lielākā daļa audzēkņu dzīvoja skolā visu mācību darba nedēļu.”

Jānis Polis “Alsviķu Ķemera (Strautiņu) skola”

1870-tajos gados skolā mācījās jau aptuveni 200 skolēni, bija 3 klašu telpas, jāmācās 3 “ziemas”.  Vēlāk bija vēl 4.privātklase, kurā sagatavoja augstākām skolām.

Lūk, ko par skolu rakstīja brāļi Kaudzītes, 1879.g. apceļodami Vidzemi:

“Pie Alsviķu skolas nonākušiem, likās, ka šās varenās ēkas brangais pajumts grib mums šā ceļa grūtības un nepatikšanas atlīdzināt… Ar vārdu sakot, tā ir pēc lieluma, ietaisēm nevis pagasta skola vien, bet gandrīz ģimnāzija. Līdz bija tanī pašā namā gan arī valsts kanceleja un skrīvera dzīvoklis, bet patlaban stāvēja darbā jaunceļams valsts nams… Vēlāk tad viss līdzšinīgais nams paliks skolai vien”. vēst

Tas bija tik sen…bet arī tagad daudziem Strautiņu pamatskola ir pati labākā un mīļākā skola.

Skolas nosaukumi laiku lokos

 Alsviķu Ķemera pagasta skola (1868. – 1919.)

 Alsviķu pagasta I pakāpes pamatskola (1919. – 1925.)

 Alsviķu pagasta 6-klasīgā pamatskola (1925 – 1941)

 Alsviķu pagasta tautskola (1942 – 1944)

 Alsviķu pagasta nepilnā vidusskola (1944 – 1945)

 Alsviķu pagasta 7-klasīgā pamatskola (1945 – 1950)

 Strautiņu septiņgadīgā skola (1954 – 1962)

 Strautiņu astoņgadīgā skola (1962 – 1988)

 Strautiņu deviņgadīgā skola (1988 – 1992)

 Strautiņu pamatskola (no 1992./1993.m.g.)

Skolas vadīšana allaž ir bijis atbildīgs un grūts darbs, tādēļ arī Strautiņu pamatskolai bijuši daudzi direktori, kuru ieguldījumam pateicoties 2018. gadā svinējām jau 150 jubileju.

E.Balodis, J.Greste, P.Rasa, A.Akmentiņš, T.Osis, A.Jaunslavietis, K.Atgāzis, A.Gribovska, E.Veļķeris, O.Rutkasts, E.Liepiņa, R.Rutks, O.Bērziņš, V.Svikle, A.Meirāns, A.Zvejnieks, L.Šubrovska, I.Timofejeva.

No 2010./2011. mācību gada skolas direktore ir I. Pedece.