Home » Par skolu » Vēsture

Vēsture

sk2

                                                                                                         1868. gadā “Ķemer-Reiņu” mājā atvēra skolu. 1869. gadā tika pabeigta skolas un pagasta valdes vajadzībām celtā ēka, uzsākās mācības.

Tas bija tik sen…bet arī tagad daudziem Strautiņu pamatskola ir pati labākā un mīļākā skola.

 

 

 

Skolas nosaukumi laiku lokossk2

 Alsviķu Ķemera pagasta skola (1868. – 1919.)

 Alsviķu pagasta I pakāpes pamatskola (1919. – 1925.)

 Alsviķu pagasta 6-klasīgā pamatskola (1925 – 1941)

 Alsviķu pagasta tautskola (1942 – 1944)

 Alsviķu pagasta nepilnā vidusskola (1944 – 1945)

 Alsviķu pagasta 7-klasīgā pamatskola (1945 – 1950)

 Strautiņu septiņgadīgā skola (1954 – 1962)

 Strautiņu astoņgadīgā skola (1962 – 1988)

 Strautiņu deviņgadīgā skola (1988 – 1992)

 Strautiņu pamatskola (no 1992./1993.m.g.)

Skolas vadīšana allaž ir bijis atbildīgs un grūts darbs, tādēļ arī Strautiņu pamatskolai bijuši daudzi direktori, kuru ieguldījumam pateicoties 2018. gadā svinējām jau 150 jubileju.

E.Balodis, J.Greste, P.Rasa, A.Akmentiņš, T.Osis, A.Jaunslavietis, K.Atgāzis, A.Gribovska, E.Veļķeris, O.Rutkasts, E.Liepiņa, R.Rutks, O.Bērziņš, V.Svikle, A.Meirāns, A.Zvejnieks, L.Šubrovska, I.Timofejeva.

No 2010./2011. mācību gada skolas direktore ir I. Pedece.