Home » Par skolu » Tradīcijas

Tradīcijas

postcardskola

Zinību diena

Latviešu gadskārtas (Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldienas)

Skolotāju diena

Valsts svētku pasākumi (Lāčplēša diena, 18.Novembris, Barikāžu atceres diena, Neatkarības atjaunošanas diena)

Skatuves runas konkursstra

Sporta diena

Dziesmu konkurss „Balsis”

Piemiņas brīdis Karvas kapos

Mātes diena

Pēdējais zvans

„Bērnu žūrija”

Prāta spēļu konkursi

Projektu dienas

Skolas apkārtnes sakopšanas talkastra1ī

Piedalīšanās konkursā „Gribu būt mobils”

Sacensībās „Jauno satiksmes dalībnieku forums”

Velo sacensībās „Baložos”

Mazpulcēnu projektu prezentācijas

Klašu pasākumi, ekskursijas, pārgājieni

Mācību gada noslēguma pasākums

Izlaidums

 

tra2

 

 

Un vēl mēs kopā darām tik daudz kā interesanta, nāc pievienojies arī Tu!