Home » Par skolu » Tradīcijas

Tradīcijas

t

Zinību diena

Latviešu gadskārtas (Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldienas)

Skolotāju diena

Valsts svētku pasākumi (Lāčplēša diena, 18.Novembris, Barikāžu atceres diena, Neatkarības atjaunošanas diena)

Skatuves runas konkurss

Sporta diena

Dziesmu konkurss „Balsis”

Piemiņas brīdis Karvas kapos

Mātes diena

Pēdējais zvans

„Bērnu žūrija”

Prāta spēļu konkursi

Projektu dienas

Skolas apkārtnes sakopšanas talkas

Piedalīšanās konkursā „Gribu būt mobils”

Sacensībās „Jauno satiksmes dalībnieku forums”

Velo sacensībās „Baložos”

Mazpulcēnu projektu prezentācijas

Klašu pasākumi, ekskursijas, pārgājieni

Mācību gada noslēguma pasākums

Izlaidums

 

 

 

 

Un vēl mēs kopā darām tik daudz kā interesanta, nāc pievienojies arī Tu!

 

 

 

 

 

 

Ar 31.08.2023. Strautiņu pamatskola tiek slēgta.