Home » Par skolu » Skolas dokumentācija

Ar 31.08.2023. Strautiņu pamatskola tiek slēgta.