Home » Par skolu » Skolas bibliotēka

Skolas bibliotēka

20160826_103208 (2)

“Grāmatas ir gaisma. Kas tiecas pēc gaismas, tam jāpieķeras grāmatām ar sirdi un dvēseli.’’

/V. Plūdonis/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bibliotēka ir īpaša pasaule, tā ir pilna atklājumiem un glabā noslēpumus. Ja arī Tu vēlies šos noslēpumus atklāt, ko jaunu uzzināt vai izpētīt, tad biežāk ciemojies mūsu bibliotēkā!

 Šodien skolas bibliotēka piedāvā

 •  5635 daiļliteratūras vienības. Sev piemērotu lasāmvielu atradīs gan mazākie lasītāji, gan pusaudži, gan pieaugušie.
 • Mācību grāmatasgt1
 • Preses izdevumus  –  Alūksnes Ziņas, Izglītība un Kultūra, Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Junioriem, Spicīte
 • Informatīvus materiālus
 • Karjeras izglītības darba aktivizēšanu
 • Kultūras pasākumus
 • Informācijas meklēšanu uzziņas literatūrā, internetā
 • Informāciju un grāmatu izstāžu sagatavošanu par rakstniekiem-jubilāriem
 • Konsultācijas referātu un projektu gatavošanā
 • Darba vietu ar interneta pieslēgumu
 • Palīdzēt ar materiāliem skolas un klases pasākumu sagatavošanā.
Pasākumi “Bērnu, jauniešu un vecāku” žūrijas ekspertiem

Radoši konkursi lasītājiem

Anketu apkopošana

Pateicību izteikšana

Noslēguma pasākumu organizēšana

 

mini_1

Strautiņu pamatskolas bibliotēkas reglaments (docx)