Home » Par skolu » Projekti

Projekti

Realizēts projekts “Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”

2018. gadā tika pabeigts projekts “Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”, piedaloties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā projektu konkursā.

Projekta īstenošana sākās 2017. gada pavasarī ar būvprojekta izstrādi apkārtnes labiekārtošanai un peldvietas atjaunošanai. Būvprojekta izstrādi veica SIA “Inženieru birojs PROFECTO”. 2018. gada vasarā tika izveidota labiekārtota peldvieta skolas teritorijā, aprīkota ar ģērbtuvēm, atpūtas soliņiem, galdu ar nojumi, velo statīvu, atkritumu urnu. Skolas birzītē uzstādīti seši āra trenažieri, kur visi interesenti var vingrot, uzturot sevi labā fiziskajā formā. Pie birzītes uzstādīta āra nojume – mācībām, atpūtai, brīvā laika pavadīšanai. Visus darbus objektā veica SIA “GEO Solutions”.

Paldies sk. Allai Jaunzemai un visiem labajiem gariņiem par projekta izstrādāšanu un realizēšanu!!!

20190329_095917 (2) 20190329_100355 (2)