Home » Uncategorized » Skolotāju diena Strautiņu pamatskolā

Skolotāju diena Strautiņu pamatskolā

   29.septembrī plkst. 9:00 Strautiņu pamatskolā aktu zālē sākās Skolotāju dienas pasākums. To vadīja 9.klases skolēni ar savu klases audzinātāju Sandru Buliņu.

1., 2. un 3.klases bērni atklāja, kādas ir viņu audzinātājas. Apsveica gan ar ziediem, gan laba vēlējumiem. Mazajiem palīdzēja jaunie viņu audzinātāji no 9.klases (Ērika Logina, Daina Lūse, Amanda Ieva Kalniņa). 4.klase bija sagatavojuši ļoti grūtas mīklas (audzinātājs Rihards Skangalis). Konfekti katrs saņēma par cenšanos minēt. 5.klase pateicās katram skolotājam īpaši, par to, ko māca. Katrs bija zīmējis skaistu apsveikumu. ( skolotājs Lauris Liepiņš).  6.klase audzinātājai lika pat aktīvi pastrādāt, jo bija jāpārspridzina balons, kurā uzrakstīts audzinātājas raksturojums, vajadzēja uzminēt, kurš to par viņu rakstījis.(audzinātāja Sigita Hušča). Septītie uzdeva dažādus jautājumus skolotājiem par skolotājiem. Piemēram, bija jautājums par pamatskolu, kurā viena no skolotājiem ir mācījusies, vai arī kas ir skolotājas gardākais deserts. (Mareks Cepītis)Astotā klase  kopā ar Liānu Valdmani bija sagatavojuši apsveikumu skolotājiem uz sirsniņām kā medaļām. Devītie noslēgumā uzdāvināja lielu torti un skaisti dziedāja.

Pēc svinīgā pasākuma visi devās uz savām klasēm, jaunie skolotāji sāka vadīt savas pirmās mācību stundas un iepazīt pedagoga profesiju. Viņi iepriekš bija sagatavojušies.

Devos intervēt 1. un 5.klases skolēnus un skolotājus. 1.klasītei visvairāk no viņu skolotājiem patika Ērika. Viņa man pastāstīja, ka patika iejusties skolotāju lomā. Nepatika, ka skolēni bļāva un  reizēm bija pārāk skaļi. Domāju, ka tas nevienam skolotājam nepatīk. 1.klases skolēni savai īstajai skolotājai Lidijai Rundzānei novēlēja, lai viņa paliek: ”Forša, mīļa, sirsnīga un laba arī turpmāk.”

5.klases skolēniem visvairāk patika audzināšanas stunda, jo tur varēja izpausties ar zīmējumiem. Vislabāk no jaunajiem skolotājiem viņiem patika Lauris un Rihards. Rihards mācīja angļu valodu, bet Lauris audzināšanu. Savam audzinātājam Agrim Poišam novēl:’’ Lai jums viss gads ir laimīgs!’’

Skolotāju dienā visi bija priecīgi un satraukti. Skolēni saviem skolotājiem sagādāja patīkamus pārsteigumus. Domāju, ka ikvienam patika šie svētki, lai gan pēc pusdienām turpinājās ierastais darba ritms.

Laila Ludviga, 6.klases skolniece.