Home » Skolēniem » Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pd