Home » Skolēniem » Valsts pārbaudes darbi

Ar 31.08.2023. Strautiņu pamatskola tiek slēgta.