Home » Skolēniem » Skolēnu dome

Skolēnu dome

 

777285418 (2)

STRAUTIŅU PAMATSKOLAS
SKOLĒNU DOMES SASTĀVS
2018./2019.M.G.

 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA: VITA VANAGA

VIETNIECE: DANIELA TIŠANOVA

PROTOKOLISTS: AGNESE VEIGNERE

KULTŪRAS UN SPORTA SEKTORS:

AIVIJA VADINSKA

PAULA UPMANE

MEGIJA OZOLA

INFORMĀCIJAS SEKTORS:

KRISTAPS ĀBOLIŅŠ

PATRĪCIJA GRĪNBAUMA

SIMONA SINDIJA ŠUKSTA

SAIMNIECISKAIS SEKTORS:

AIVIJA VADINSKA

ANNIJA MAIJA TOMSONE

 

SKOLOTĀJA – KONSULTANTE:

ANTRA LĪDACIŅA

IMG-20190515-WA0000

Skolēnu domes galvenais mērķis ir panākt skolēnu interešu aizstāvību un to saskaņošanu ar skolas administrāciju, piedaloties skolas dzīves pilnveidošanā, audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā.

Skolēnu domes galvenie uzdevumi ir :

  • izzināt skolēnu intereses un problēmas skolā un tos apkopot;
  • piedāvāt problēmu risinājumus;
  • līdzdarboties interesantas, skolēniem draudzīgas, mājīgas skolas vides radīšanā;
  • veicināt sadarbību starp skolēniem, pedagogiem, vecākiem, pašvaldību un valsti;
  • sekmēt kvalitatīvu mācību un ārpus stundu darbu.