Home » Skolēniem » Skolēnu dome

Skolēnu dome

 

777285418 (2)

STRAUTIŅU PAMATSKOLAS
SKOLĒNU DOMES SASTĀVS
2019./2020.m.g.

Daniela Tišanova  – domes priekšsēdētāja

Agnese Veignere –  protokoliste

Martins Blauvs

Aleks Cvetkovs

Līna Melece

Laila Ludviga

Madara Jaunzema

Reinis Līkansis

Annija Maija Tomsone

Reinis Kozilāns

Aivija Vadinska

Diāna Liepiņa

Arta Līga Sopule

Patrīcija Grīnbauma

Lāsma Vadinska

Skolēnu domes galvenais mērķis ir panākt skolēnu interešu aizstāvību un to saskaņošanu ar skolas administrāciju, piedaloties skolas dzīves pilnveidošanā, audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā.

Skolēnu domes galvenie uzdevumi ir :

  • izzināt skolēnu intereses un problēmas skolā un tos apkopot;
  • piedāvāt problēmu risinājumus;
  • līdzdarboties interesantas, skolēniem draudzīgas, mājīgas skolas vides radīšanā;
  • veicināt sadarbību starp skolēniem, pedagogiem, vecākiem, pašvaldību un valsti;
  • sekmēt kvalitatīvu mācību un ārpus stundu darbu.