Home » Skolēniem » Skolēnu dome

Skolēnu dome

 

777285418 (2)

STRAUTIŅU PAMATSKOLAS
SKOLĒNU DOMES SASTĀVS
2017./2018.M.G.

 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA: VITA VANAGA

VIETNIECE: AMANDA IEVA KALNIŅA

PROTOKOLISTI: SIGITA HUŠČA

PROTOKOLISTI: LAURA KRASTIŅA

KULTŪRAS UN SPORTA SEKTORS:

AGNESE VEIGNERE

SAMANTA NIKOLA ŠIRAKA

MEGIJA OZOLA

INFORMĀCIJAS SEKTORS:

KRISTAPS ĀBOLIŅŠ

MIKIJA ĶIKUTE

LAURA KRASTIŅA

SAIMNIECISKAIS SEKTORS:

              SIMONA RUCIŅA – VĒJIŅA

AIVIJA VADINSKA

SIGITA HUŠČA

 

SKOLOTĀJI – KONSULTANTI:

INTA KOZILĀNE

SANTA MASINGA

Skolēnu domes galvenais mērķis ir panākt skolēnu interešu aizstāvību un to saskaņošanu ar skolas administrāciju, piedaloties skolas dzīves pilnveidošanā, audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā.

Skolēnu domes galvenie uzdevumi ir :

  • izzināt skolēnu intereses un problēmas skolā un tos apkopot;
  • piedāvāt problēmu risinājumus;
  • līdzdarboties interesantas, skolēniem draudzīgas, mājīgas skolas vides radīšanā;
  • veicināt sadarbību starp skolēniem, pedagogiem, vecākiem, pašvaldību un valsti;
  • sekmēt kvalitatīvu mācību un ārpus stundu darbu.