Home » Skolēniem » Interešu izglītība

Interešu izglītība

                                                                                                                                                                                             Strautiņu pamatskola realizē šādas interešu izglītības programmas, rosinot un motivējot skolēnus iesaistīties kādā no piedāvātajiem pulciņiem:
 Nosaukums: Strautiņu mazpulksmazp

Pulciņa dzimšanas gads: 2008.

Aktīvo dalībnieku skaits: 30

Pulciņa vadītāja: Sandra Buliņa

Kontaktinformācija:  bulinasandra@inbox.lv

Mazpulcēni aktīvi piedalās dažādos projektos, saņem sertifikātus un veic labus darbus.

b (34)DSC_3147 (2)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nosaukums: Vispārējā fiziskā sagatavotībav

Pulciņa dzimšanas gads: 1998.

Aktīvo dalībnieku skaits: 51

Pulciņa vadītāja: Alla Jaunzema

Kontaktinformācija:  alexa25@inbox.lv

Sveicam ar veiksmīgajiem startiem un gūtajām medaļām!

O (21)IMG-20190116-WA0004 (2)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
skatr Nosaukums: Skatuves runa

Pulciņa dzimšanas gads: 1985.

aZOsCw9A0WoLX1PQTUq-SDl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9Aktīvo dalībnieku skaits: 17

Pulciņa vadītāja: Tija Āboliņa

Kontaktinformācija:  ajit2@inbox.lv

Ja Tev ir aktiera talants, vai gribi to izkopt, nāc pievienojies…

20180511_144724 (2)20180511_144942 (2)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nosaukums: Tautisko deju kolektīvs “Strautiņš”td

Pulciņa dzimšanas gads: 2008

Aktīvo dalībnieku skaits: 22

Pulciņa vadītāja: Lidija Rundzāne

Kontaktinformācija: lidija70@inbox.lv

Nodarbe, ko noteikti būtu vērts izmēģināt, ir tautas dejas!

IMG-20190109-WA000120180511_142416 (2)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

va

Nosaukums: Vokālais ansamblis

Pulciņa dzimšanas gads: 2017

Aktīvo dalībnieku skaits: 14

Pulciņa vadītāja: Antra Līdaciņa

Kontaktinformācija: antralidacina@inbox.lv

Vai Tev patīk dziedāt? Man jā…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas Alsviķu mācību punkts UZŅEM AUDZĒKŅUS 2022./2023. mācību gadam sekojošās profesionālās ievirzes izglītības programmās

  • Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle20180511_143327 (4)
  • Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle
  • Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle
  • Vizuāli plastiskā māksla
  • Sagatavošanas klase (mūzikā, mākslā)
  • Zīmēšanas grupa (pirmsskola)

Tālrunis informācijai 28399408

IMG_20190131_094856 (2)IMG_20190131_095709 (2) IMG_20190131_095747 (2)

IMG_20190131_095834 (2)IMG_20190131_095049 (2)

IMG_20190131_095559 (2)IMG_20190131_095404 (2)

Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, kā arī saturīga brīvā laika ārpus formālās izglītības pavadīšanas iespēja, kuras laikā katrs pilnveido savas intereses – mācās dejot, dziedāt, spēlēt kādu mūzikas instrumentu, gleznot, nodarbojas ar sportu, vides pētniecību vai ko citu. Interešu izglītība ir brīvprātīga.

Interešu izglītības mērķis:
• attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus;
• nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
• nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
• sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;
• veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;
• nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
• iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.

Ar 31.08.2023. Strautiņu pamatskola tiek slēgta.