Home » Skolēniem » Interešu izglītība

Interešu izglītība

                                                                                                                                                                                             Strautiņu pamatskola realizē šādas interešu izglītības programmas, rosinot un motivējot skolēnus iesaistīties kādā no piedāvātajiem pulciņiem:
  • Mazpulki
  • Velo
  • Vispārējā fiziskā sagatavotība
  • Skatuves runa
  • Tautiskās dejas
  • Mūzika

 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola Alsviķu mācību punktā (skolas telpās) 2016./2017. m.g. aicina mācīties:

  • Mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmās (klavierspēle, vijoļspēle, kokles spēle, flautas spēle)
  • Vizuāli plastiskās mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmā (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, darbs materiālā, mākslas valodas pamati – rokdarbi, keramika)
  • Zīmēšanas un dziedāšanas grupās pirmsskolas bērniem
  • Sagatavošanas klasēs mūzikas programmās un mākslas programmai.

Tālrunis informācijai 2839908 Bite, 27807155 LMT

 

Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, kā arī saturīga brīvā laika ārpus formālās izglītības pavadīšanas iespēja, kuras laikā katrs pilnveido savas intereses – mācās dejot, dziedāt, spēlēt kādu mūzikas instrumentu, gleznot, nodarbojas ar sportu, vides pētniecību vai ko citu. Interešu izglītība ir brīvprātīga.

Interešu izglītības mērķis:
• attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus;
• nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
• nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
• sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;
• veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;
• nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
• iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.