Home » Skolēniem » Brīvlaiki

Brīvlaiki

2017./2018. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas

Valdībā apstiprinātie 2017./2018. mācību gada skolēnu brīvlaiku sākuma un beigu laiku skolās, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas Latvijā.

IMG_0815

Papildus brīvdienas 1.klases izglītojamajiem no 2018.gada 5.februāra līdz 2018.gada 9.februārim.