Home » Skolēniem » Brīvlaiki

Brīvlaiki

2018./2019. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas

Valdībā apstiprinātie 2018./2019. mācību gada skolēnu brīvlaiku sākuma un beigu laiku skolās, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas Latvijā.

4D5BD572-E3BA-4297-BC3B-C00FB5F18A32

Papildu brīvdienas 1. klases skolēniem mācību gada otrajā semestrī

04.02.2019.-08.02.2019.