Home » Uncategorized » Skatuves runas konkurss

Skatuves runas konkurss

19. janvārī Strautiņu pamatskolā notika Skatuves runas konkurss, to organizēja skolotāja Tija Āboliņa, bet vadīja 8.klases skolniece Annija Āboliņa.

Jauks bija “iesildīšanās konkursiņš, veltīts 2018.gada literātiem-jubilāriem.

Pirms konkursa bērni, kuri gribēja piedalīties, iemācijās dzejoli un prozu. Viņi gāja pie skolotājiem(I.Pedeces, T.Āboliņas, G.Epneres, L.Medisas, S.Masingas) un mācījās pareizi, izteiksmīgi runāt.

Šajā konkursā piedalījās 19 skolēni. Vērtēja žūrija – Interešu izglītības metodiķe Kristīne Vimba, Alūksnes Izglītības nodaļas kultūras darba metodiķe Inga Meirāne un mūsu skolas direktore Ingrīda Pedece.

1.klases grupas uzvarētāji- 1.vieta Lindai Krūmiņai

2.vieta Ardim Danenbergam

3.vieta Sanijai Skopiņai

2.-3.klases grupas uzvarētāji- 1.vieta Laimai Zvirbulei

2.vieta Lāsmai Vadinskai

3.vieta Alvim Ozolam

4.-9.klases grupā uzvarēja- 1.vieta Artai Līgai Sopulei (4.klase)

2.vieta Patrīcijai Grīmbaumai (4.klase)

3.vieta Mikijai Ķikutei (6.klase)

Mūsu žūrija izvirzīja uz novada konkursu

  • Lindu Krūmiņu(1.klase)
  • Laimu Zvirbuli (3.klase)
  • Lāsmu Vadinsku (3.klase)
  • Artu Līgu Sopuli (4.klase)

Manuprāt, šādi konkursi ir jāorganizē, jo skolēni var parādīt savus talantus, ko ikdienā nevar saskatīt.

Novada konkursā Linda un Laima ieguva 1.pakāpes diplomus, bet Arta Līga 3.pakāpes

 

 

Daniela Tišanova, 6.klases skolniece.