Home » Uncategorized » Projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” noslēguma pasākums

Projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” noslēguma pasākums

Projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Alūksnes novadā” līgums nr. VP2021/4-19.

Projekta noslēguma pasākums notika Strautiņu slidotavā. Tas notika divās daļās dēļ Covid-19 ierobežojumiem valstī.

Tika pasniegtas pateicības projekta aktīvākajiem brīvprātīgajiem līdzdalībniekiem. Sadarbojoties ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pārstāvi, jaunieši tika iesaistīti dažādās aktivitātēs. Kustīgās aktivitātes vadīja Una Tomiņa, kurās bija iekļauta pat izrunāšanās par skolēnu pašpārvaldes darbību un tās knifiņiem.  Jauniešiem saistošās aktivitātēs viņa pārrunāja aktuālo un iedrošināja jauniešus turpināt pašpārvaldes darbu un iesaistīties tiem, kuri vēl nav pašpārvaldē, bet ir aktīvi un radoši. Noslēgumā visi sildījās pie ugunskura, cepa desiņas, cienājās un devās slidot. Mājiņā pie slidotavas visiem bija iespēja sasildīt nosalušos degunus.

Video filmu skatīšanās notika pirms tam skolā pa klašu grupām. Vēlāk tās tika publicētas sociālajos tīklos Strautiņu pamatskolas kontos. Foto stends redzams kāpņu laukumā pie “Brīvā laika laboratorijas”. Skolas direktore pateicās jauniešiem par ieguldīto darbu. Sākums plkst.11:00, noslēgums plkst.14:30. Otra grupa noslēguma pasākumam bija plkst.19:00, kur ieradās mazāk dalībnieku, bet tāpat pārrunājām projektā paveikto. Tika pasniegtas pateicības, ceptas desiņas uz ugunskura, pārrunātas skolas un skolēnu vajadzības.  Pieaugušie ir dziļi ieinteresēti skolēnu labbūtības veidošanā un labprāt iesaistītos vēl šāda veida projektos.

Ir izveidotas Google aptaujas veidlapas, lai varētu labāk izvērtēt padarīto un plānot veicamos darbus. Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji apkopos rezultātus un nākošajā pašpārvaldes sapulcē izstrādās tālāko rīcības plānu.

Turpinājums noteikti būs saliedēšanās aktivitātes, ko pašpārvalžu pārstāvji vadīs klases stundas noslēgumā, bet ne katru nedēļu. Lai plānotu un iedzīvinātu aktivitātes, tagad skolā ir gaiša, skaista, mājīga telpa jauniešiem, kur atrasties. No paletēm tiek veidotas sēdvietas. Ir sašūti plakanie mīkstie sēžamie pufi. Vēl jaunieši  turpinās telpu labiekārtot, lai ērtāk justos. Liels ieguvums ir elektrības ievilkšana telpā, kā arī elektrības kontaktu nodrošinājums.

Paldies visiem projektā iesaistītajiem, kuri labprātīgi darbojās projekta aktivitāšu īstenošanā savā brīvajā laikā pat sestdienās un svētdienās!

Sagatavoja Ilze Ludviga