Home » Pulciņi

Pulciņi

stock-illustration-20011367-boy-playing-guitar Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola Alsviķu mācību punktā 2021./2022. m.g. interesentus aicina pievienoties zīmēšanas, klavierspēles un kokles spēles grupās

 

 

6BcaqknT8

 

Tālrunis informācijai 2839908 Bite, 27807155 LMT

 

 

 

zīm copy

klav copy