Home » Uzņemšana

Uzņemšana

czIzglītojamo uzņemšana pirmsskolā notiek cauru gadu Strautiņu pamatskolas pirmsskolas Nolikuma un Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada 24. novembra saistošo noteikumu 23/2016 Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktajā kārtībā (docx).

Bērnus uzņemam vecumā no 1,5  gada līdz skolas gaitu sākumam, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem: