Home » Uzņemšana

Uzņemšana

czIzglītojamo uzņemšana pirmsskolā notiek cauru gadu Strautiņu pamatskolas Nolikuma un Alūksnes novada pašvaldības 2016.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr. 23/2016 Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs (docx) un Alūksnes novada pašvaldības 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr. 8/2020   Grozījumi Alūksnes novada domes 2016.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” noteiktajā kārtībā (docx)

Bērnus uzņemam vecumā no 1,5  gada līdz skolas gaitu sākumam, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem: