Home » Kāpēcīši

Kāpēcīši

Mazas meitenes un zēnus mēdz dēvēt par kāpēcīšiem. Un mēs, Kāpēcīšu grupiņa, kopā meklējam atbildes uz daudzajiem jautājumiem, kuri rodas mums augot arvien lielākiem un kļūstot arvien gudrākiem.

Ikdienas darbos mūs vieno kopā interese un zinātkāre. Mums patīk eksperimentēt, izmēģināt ko neparastu un apgūt visu jauno. Enerģija un dzīvesprieks ir Kāpēcīšu  grupas pavadonis nodarbībās un dienas gaitās.

Te ir vieta, kur Kāpēcīšu pieaugušo komanda  palīdz motivē bērnus darbībai, veicina izziņas spēju attīstību, radošumu, iztēles spējas, kas ir sekmīgām mācībām nepieciešamas īpašības.

Kad brokastis paēstas, zobiņi izmazgāti laiks darbam.

Rotaļnodarbību sākam ar rīta apli, kurā viens otram pastāstām par saviem brīvdienu piedzīvojumiem,  vērojam laika apstākļus, aizpildām dabas kalendāru, izrunājam  veicamos dienas darbiņus.

Mācību darbs tiek plānots izstrādājot mēneša tēmas. Tās tiek plānotas ievērojot dabas norises, aktuālus notikumus, svētkus un svinamās dienas. Sākot apgūt jaunu tēmu, bērniem ir iespēja izvēlēties, ko jaunu viņi vēlas uzzināt par katru konkrēto tēmu.

Pirmsskolā mācību saturu bērns apgūst integrētā mācību procesā – rotaļnodarbībā visas dienas garumā, ietverot vairākās mācību jomās plānotos bērnam sasniedzamos rezultātus.

Saskaņā ar vadlīnijām pirmsskolas izglītības obligāto saturu veido vērtības un tikumi, vispārīgās jeb caurviju prasmes, zināšanas, izpratne un pamatprasmes.

Bērns pirmsskolā ir pētnieks un darītājs, kurš visu iemācās pats ar nelielu skolotāja palīdzību. Tāda ir jaunā izglītības standarta ideja pirmsskolās.

Pirmsskolas mācību programmā izdalītas šādas mācību jomas:

  • Valodu mācību joma;
  • Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma;
  • Dabaszinātņu mācību joma;
  • Matemātikas mācību joma;
  • Tehnoloģiju mācību joma;
  • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

Programma paredz pēc iespējas vairāk nodarbības organizēt āra apstākļos, jo praksē ir pierādījies, ka bērns dabā jūtas brīvāk un dabīgāk apgūst visu jauno.

Mums patīk daudz ko darīt, tomēr dažkārt nav nekā labāka kā kārtīgi izskrieties, parotaļāties smilšu kastē, uzspēlēt futbolu kopā ar draugiem un darīt daudz ko citu.

Rotaļa – bērna galvenā darbība. Rotaļā viss sarežģītais kļūst saprotams. Tieši rotaļa palīdzēs bērnam labāk saprast apkārtējo pasauli: apgūt zināšanas, attīstīt valodu, gūt saskarsmes iemaņas. Rotaļā bērni atver priekš sevis apbrīnojamu vārdu pasauli, aptver to nozīmi.

Bērna rotaļdarbība ietver sevī gan rotaļas, gan spēles un ir cieši ar tām saistīta. Tāpēc rotaļnodarbībai kā valodas veicinātājai jāpievērš īpaša uzmanība.

Rotaļas rosina bērna fantāziju, veido komunikatīvās spējas, liek ieklausīties apkārtējo cilvēku runā.

Rotaļa palīdz bagātināt valodu,  veicina gramatiski pareizas valodas attīstību, palīdz attīstīt prasmes veidot dialogu, veicina stāstītprasmi, komunikabilitāti. Arī jaunu zināšanu apguvi daudz vieglāk ir panākt ar rotaļu un spēļu elementu palīdzību

Par tradīciju ir kļuvusi došanās ekskursijās un pārgājienos.

Un, protams,  svinam svētkus, rīkojam dažādus pasākumus un sveicam savus draugus svētkos!

27c232f4342818e6900e80db29c2ece1--birthday-pins-art-birthday