Home » Kāpēcīši

Kāpēcīši

 

Downloads1jj

Mazas meitenes un zēnus mēdz dēvēt par kapēcīšiem. Un mēs, Kāpēcīšu grupiņa, kopā meklējam atbildes uz daudzajiem jautājumiem, kuri rodas mums augot arvien lielākiem un kļūstot arvien gudrākiem.

Ikdienas darbos mūs vieno kopā interese un zinātkāre. Mums patīk eksperimentēt, izmēģināt ko neparastu un apgūt visu jauno. Enerģija un dzīvesprieks – ir Kapēcīšu  grupas pavadonis nodarbībās un dienas gaitās.

Te ir vieta, kur Kāpēcīšu pieaugušo komanda  palīdz motivē bērnus darbībai, veicina izziņas spēju attīstību, radošumu, iztēles spējas, kas ir sekmīgām mācībām nepieciešamas īpašības.

IMG-20190307-WA0005 (2) IMG-20190307-WA0009 (2)

 

 

 

 

 

 

 

IMG-20190102-WA0002 (3)IMG-20190102-WA0003 (2)

 

 

 

IMG-20190102-WA0004IMG-20190102-WA0005 (3)

Kad brokastis paēstas, zobiņi izmazgāti laiks darbam.

IMG-20190108-WA0032 (3)IMG-20190108-WA0002 (3)Rotaļnodarbību sākam ar rīta apli, kurā viens otram pastāstām par saviem brīvdienu piedzīvojumiem,  vērojam laika apstākļus, aizpildām dabas kalendāru, izrunājam  veicamos dienas darbiņus.

Mācību darbs tiek plānots izstrādājot nedēļas tēmas, tās tiek plānotas ievērojot dabas norises, aktuālus notikumus, svētkus un svinamās dienas.IMG-20190108-WA0000 (3)

Saskaņā ar mūsu iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu, mācību satura apguvei tiek integrēti mācību  priekšmeti:

 • latviešu valoda (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, runas attīstīšana dzimtajā valodā, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana);
 • dabaszinības (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar dabu);IMG-20190108-WA0057 (3)
 • matemātika (sensoro spēju attīstīšana, konstruēšana, matemātisko priekšstatu veidošana, matemātika);
 • sociālās zinības un ētika (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sociālo prasmju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm);
 • mūzika;
 • fiziskā izglītība un veselība (kustību attīstība) un veselība;
 • vizuālā māksla (sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, tēlotājdarbība, zīmēšana, gleznošana, veidošana);
 • mājturība un tehnoloģijas (tēlotājdarbība, mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana).
 • IMG-20181220-WA0007 (2)IMG-20181220-WA0009 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mums patīk daudz ko darīt, tomēr nav nekā labāka kā kārtīgi izskrieties, parotaļāties smilšu kastē, uzspēlēt futbolu kopā ar draugiem vai darīt daudz ko citu.IMG-20181220-WA0004 (2)

Rotaļa – bērna galvenā darbība. Rotaļā viss sarežģītais kļūst saprotams. Tieši rotaļa palīdzēs bērnam labāk saprast apkārtējo pasauli: apgūt zināšanas, attīstīt valodu, gūt saskarsmes iemaņas. Rotaļā bērni atver priekš sevis apbrīnojamu vārdu pasauli, aptver to nozīmi.

IMG-20181220-WA0002Bērna rotaļdarbība ietver sevī gan rotaļas, gan spēles un ir cieši ar tām saistīta. Tāpēc rotaļnodarbībai kā valodas veicinātājai jāpievērš īpaša uzmanība.

Rotaļas rosina bērna fantāziju, veido komunikatīvās spējas, liek ieklausīties apkārtējo cilvēku runā.

Rotaļa palīdz bagātināt valodu, veicina gramatiski pareizas valodas attīstību, palīdz attīstīt prasmes veidot dialogu, veicina stāstītprasmi, komunikabilitāti.

 

Jebkuras rotaļas un bērnu darbības, vingrinājumi var izpildīt vairākas funkcijas. Pieaugušā uzdevums atrast un izmantot tās pēc nepieciešamības, tie ir:

 • Izklaidējošā – radīt labvēlīgu gaisotni.IMG-20181220-WA0013 (2)IMG-20181220-WA0015 (2)
 • Relaksējošā – noņemt spriedzi, kuru izraisījušas negatīvas emocijas, muskuļu pārslodzi, kā arī nervu sistēmas un smadzeņu sasprindzinājumu.
 • Komunikatīvā – apvieno bērnus grupās, lai veicinātu viņu sadarbību, savstarpējo komunikāciju.
 • Audzinošā – veicina morālo un tikumisko īpašību rašanos.
 • Izglītojošā – dod jaunas zināšanas un prasmes, iemaņas, nostiprina tās.
 • Attīstošā – attīsta emocijas, gribu, motivāciju; psihiskos procesus – sajūtas, uztveri, uzmanību, atmiņu, domāšanu, iztēli.
 • Koriģējošā – koriģē bērna uzvedību, vai citas esošās grūtības.
 • Ārstējošā – veicina veselības uzlabošanos.

 

No 5 gadiem mēs mācāmies atrast tekstā un nosaukt pazīstamus burtus, ar pieaugušā palīdzību lasīt dažādus uzrakstus.

Pārvilkt un vilkt līnijas, burtus, vārdus. Zīmēt un rakstīt norobežotā virsmā. IMG-20181220-WA0038 (3)

Saskaitīt un atņemt 5 apjomā, skaitīt 10 apjomā, pazīt ciparus, risināt vienkāršus teksta uzdevumus un daudzas citas ikdienā nepieciešamas lietas.

No 6 gadiem mēs apgūstam prasmi rakstīt un lasīt īsus, vienkāršus teikumus.

Saskaitīt un atņem 10 apjomā, risināt teksta uzdevumus ar vienu darbību un tik daudz ko citu, lai būtu gatavi skolas gaitām, kuras sāksies jau tik drīz…

 

IMG-20181221-WA0026 (3)IMG-20181221-WA0025 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tagad mācīšos nopietni,IMG-20181221-WA0022 (3)
Lasīšu skaisto ābeci,
Kad zināšu visu un gudrs tikšu,
Tad visus jūs arī pie grāmatas likšu.

Rainis

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodamies mācību ekskursijās un pārgājienos.

20180525_111528 20180525_111900 20180525_112310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20180525_11253620180525_12513920180525_133049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un, protams, sveicam savus draugus svētkos!

IMG-20181220-WA0032 (2)27c232f4342818e6900e80db29c2ece1--birthday-pins-art-birthdayIMG-20181220-WA0026 (3)