Home » Bitītes

Bitītes

Mēs esam mazās Bitītes kuras priecājas par labi pavadītu laiku. Viss mums patīk, ka ārā spīd saule vai uzlīst spirgts lietiņš. Katra diena mums ir jauniem notikumiem pilna. Mums pietiek ar vienu rīta smaidu pie grupas durvīm un prieka pilna, rosīga diena var sākties. Mēs kopā esam 15 mazās bitītes, kuras ātri apgūst visu jauno un ir iemācījušās daudzas lietas kopā. Mums patīk zīmēt, līmēt, krāsot, spēlēt dažādas spēles un, protams, dejot, muzicēt un vingrot.
Visi kopā mēs veidojam  radošu un smieklu pilnu Bitīšu grupiņu. Nāc pievienojies arī Tu!

Bitītēs rūpīgi izveidotā vide rosina bērnu zināšanu un pieredzes rašanos, attīsta to iniciatīvu un radošumu.

Un tā mūsu diena var sākties, bet vispirms kārtīgas brokastiņas un zobu pucēšana.

Mazās Bitītes jau no 1.5 gadu vecuma apgūst prasmi uzvesties pie galda un pareizi apieties ar galda piederumiem. Vērojot lielākās Bites mazākie ātrāk apgūst pašapkalpošanās un personīgās higiēnas iemaņas.

Un kā Jūs domājat, ko mēs visu garo dienu darām? Tikai spēlējamies? NĒ! Mēs čakli strādājam, lai izzinātu apkārtējo  pasauli un gūtu pieredzi turpmākai dzīvei. Bērns pirmsskolā ir pētnieks un darītājs, kurš visu iemācās pats ar nelielu skolotāja palīdzību. Tāda ir jaunā izglītības standarta ideja pirmsskolās, ko kopš septembra izmanto visā Latvijā.

Saskaņā ar vadlīnijām pirmsskolas izglītības obligāto saturu veido vērtības un tikumi, vispārīgās jeb caurviju prasmes, zināšanas, izpratne un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Mākslas  nodarbībās, gūstam prieku darbojoties ar krāsām, lai radoši izpaustu savu emocionālo noskaņojumu.

Vizuālā māksla ir viens no veidiem, kā audzināt bērnos skaistuma izjūtu. Bērni mācās orientēties apkārtējās – tik daudzveidīgās un skaistās – pasaules lielumā, formā un krāsā. Zīmējot bērns attīsta savu redzesloku un sekmē izpratni par pasaules norisēm, viņš iemācās akcentēt vides nianses. Tādējādi bērns iegūst daudzas pozitīvas iemaņas turpmākajai dzīvei – tās nemanāmi tiek ieaustas ikdienā.

Programma paredz pēc iespējas vairāk nodarbības organizēt āra apstākļos, jo praksē ir pierādījies, ka bērns dabā jūtas brīvāk un dabīgāk apgūst visu jauno.

Un ir taču tik labi vienkārši izskrieties svaigā gaisā, paspēlēties smilšu kastē un darīt daudz dažādu aizraujošu lietu…

Bitītes ar prieku piedalās dažādās aktivitātes, rotaļās, kas atbilst bērna interesēm un vecumposmam. Tās apmierina bērna dabisko ziņkāri, kā arī vēlēšanos pašam izpētīt savas idejas.

Spēles un rotaļas veicina izziņas attīstību, stimulē bērna radošo darbību, kā arī rada zināšanu apgūšanai labvēlīgu vidi. Spēle un rotaļa ir neatņemama bērna dzīves sastāvdaļa. Spēlējoties bērns apgūst jaunas zināšanas, mācās tās izmantot praksē, viņam veidojas jaunas prasmes un iemaņas.

Pirmsskolas vecuma bērniem viens no fiziskās attīstības rādītājiem ir viņu prasme izpildīt daudzveidīgas kustības, galvenokārt pamatkustības — soļošanu, skriešanu, lēcienus, mešanu, tveršanu, rāpošanu, rāpšanos. Apgūstot šīs prasmes, bagātinās bērnu kustību pieredze, kura ir nepieciešama gan rotaļās, gan dažādās dzīves situācijās un sadzīvē viņu darbībā. Jo bērnam kustību prasmes un iemaņas labāk attīstās, jo vieglāk darboties apkārtējā vidē, jo bērns gan rotaļās, gan saskarsmē ar citiem jūtas drošāks, atbrīvotāks.

Katru pavasari dodamies kādā ekskursijā vai pārgājienā. Iepazīstam tuvākas un tālākas zemnieku saimniecības kā arī ar lielu prieku apmeklējam dabas takas, muzejus un leļļu teātrus un, protams, svinam svētkus.

Vēl mēs kopā darām tik daudz kā interesanta. Nāc pievienojies arī Tu!