Home » Bitītes

Bitītes

bitītes

Mēs esam mazās Bitītes kuras priecājas par labi pavadītu laiku. Viss mums patīk, ka ārā spīd saule vai uzlīst spirgts lietiņš. Katra diena mums ir jauniem notikumiem pilna. Mums pietiek ar vienu rīta smaidu pie grupas durvīm un prieka pilna, rosīga diena var sākties. Mēs kopā esam 25 mazās bitītes, kuras ātri apgūst visu jauno un ir iemācījušās daudzas lietas kopā. Mums patīk zīmēt, līmēt, krāsot, spēlēt dažādas spēles un, protams, dejot, muzicēt un vingrot.
Visi kopā mēs veidojam  radošu un smieklu pilnu Bitīšu grupiņu. Nāc pievienojies arī Tu!

Bitītēs rūpīgi izveidotā vide rosina bērnu zināšanu un pieredzes rašanos, attīsta to iniciatīvu un radošumu.

 

IMG-20190108-WA0035 (2)IMG-20190108-WA0034 (2)

 

 

 

 

 

IMG-20190108-WA0037 (3)IMG-20190108-WA0042 (2)

 

 

 

 

 

 

 

IMG-20190108-WA0039 (3)IMG-20190108-WA0043 (5)

 

 

 

 

IMG-20190108-WA0044 (3)IMG-20190108-WA0045 (2)

Un tā mūsu diena var sākties, bet vispirms kārtīgas brokastiņas un zobu pucēšana.

IMG-20181221-WA0015 (2)IMG-20181221-WA0003 (2)

Mazās Bitītes jau no 1.5 gadu vecuma apgūst prasmi uzvesties pie galda un pareizi apieties ar galda piederumiem. Bērni palīdz viens otram nokļūt līdz ēdamzālei. Vērojot lielās Bites, mazie Bitēni  ātrāk apgūst pašapkalpošanās un personīgās higiēnas iemaņas.

IMG-20190108-WA0024(3)

Un kā Jūs domājat, ko mēs visu garo dienu darām? Tikai spēlējamies? NĒ! Mēs izzinām apkārtējo  pasauli un gūstam pieredzi turpmākai dzīvei.

IMG-20190108-WA0017 (2)IMG-20190108-WA0004 (3)

Rotaļnodarbības sākas ar rīta apli, kurā dežurants darbojas  ar kalendāru, ievietojot tā attiecīgajos lodziņos datumu, dienu, laika apstākļus.

Skolotāja iepazīstina ar dienas darbiņiem, kurus ir ieplānojusi šai dienai.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības: Sociālās zinības, ētika, latviešu valoda, matemātika, mājturība un tehnoloģijas (tēlotājdarbība, mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana), vizuālā māksla (zīmēšana un gleznošana, tēlotājdarbība-veidošana), mūzika, fiziskā izglītība (kustību attīstība) un veselība.

Vizuālās mākslas nodarbībās, gūstam prieku darbojoties ar krāsām un radoši izpaužot savu emocionālo noskaņojumu.

 

IMG-20181221-WA0039(2)IMG-20190108-WA0001 (2)

IMG-20181221-WA0004 (3)IMG-20190108-WA0049 (2)

Vizuālā māksla ir viens no veidiem, kā audzināt bērnos skaistuma izjūtu. Bērni mācās orientēties apkārtējās – tik daudzveidīgās un skaistās – pasaules lielumā, formā un krāsā. Zīmējot bērns attīsta savu redzesloku un sekmē izpratni par pasaules norisēm, viņš iemācās akcentēt vides nianses. Tādējādi bērns iegūst daudzas pozitīvas iemaņas turpmākajai dzīvei – tās nemanāmi tiek ieaustas ikdienā.

Un tad, ātri, ātri, lielākie paši, mazākie ar pieaugušo palīdzību, esam gatavi doties laukā.  Katrai grupai ir savs rotaļu laukums, kurā  no sirds izkustamies un izspēlējamies.

IMG-20181220-WA0070 (2)IMG-20181220-WA0086 (2)

 

 

Bitītes ar prieku piedalās dažādās aktivitātes, rotaļās, kas atbilst bērna interesēm un vecumposmam. Tās apmierina bērna dabisko ziņkāri, kā arī vēlēšanos pašam izpētīt savas idejas. Spēles un rotaļas veicina izziņas attīstību, stimulē bērna radošo darbību, kā arī rada zināšanu apgūšanai labvēlīgu vidi.

IMG-20181221-WA0000(2)IMG-20181221-WA0008 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG-20181221-WA0007 (2)IMG-20181221-WA0018 (3)

Spēle un rotaļa ir neatņemama bērna dzīves sastāvdaļa. Spēlējoties bērns apgūst jaunas zināšanas, mācās tās izmantot praksē, viņam veidojas jaunas prasmes un iemaņas.

IMG-20181220-WA0003 (2)Pirmsskolas vecuma bērniem viens no fiziskās attīstības rādītājiem ir viņu prasme izpildīt daudzveidīgas kustības, galvenokārt pamatkustības — soļošanu, skriešanu, lēcienus, mešanu, tveršanu, rāpošanu, rāpšanos. Apgūstot šīs prasmes, bagātinās bērnu kustību pieredze, kura ir nepieciešama gan rotaļās, gan dažādās dzīves situācijās un sadzīvē viņu darbībā. Jo bērnam kustību prasmes un iemaņas labāk attīstās, jo vieglāk darboties apkārtējā vidē, jo bērns gan rotaļās, gan saskarsmē ar citiem jūtas drošāks, atbrīvotāks.

Katru pavasari dodamies kādā ekskursijā vai pārgājienā. Iepazīstam tuvākas un tālākas zemnieku saimniecības kā arī ar lielu prieku apmeklējam dabas takas, muzejus un leļļu teātrus.

Rīta cēliens ir bijis tik bagāts un notikumiem pilns, ka actiņas pašas veras ciet.

 

Acis cieši turu ciet,

 

Baby Bee_Sleeping_On_Pillows_Cartoon_Image
Lai mans miedziņš neaiziet,
Vēl kaut mazu mirklīti
Gribu pabūt sapnītī….

 

Un pēc tam, protams, ballīte!!!

Mana drauga dzimšanas diena…

IMG-20181220-WA0060 (3)IMG-20181220-WA0062 (2)

Vēl mēs kopā darām tik daudz kā interesanta. Nāc pievienojies arī Tu!