Home » Par pirmsskolu » Dokumentācija

Dokumentācija


stock-illustration-78945279-happy-cartoon-pencil-bring-a-book
Iekšējās kārtības noteikumi (docx)

Drošības noteikumi 2-4 gadus veciem bērniem (docx)

Drošības noteikumi 5-7 gadus veciem bērniem (docx)

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Strautiņu pamatskolas pirmsskolā un tās organizētajos pasākumos (docx)