Home » Par pirmsskolu » Vēsture

Vēsture

1980. gada 19. jūlijā padomju saimniecībā “Strautiņi” tika dibināts bērnudārzs – mazbērnu novietne, vēlāk bērnudārzs “Zemenīte”.

Sākotnēji tajā darbojās 4, tad 6 dažāda vecuma bērnu grupas, kuras apmeklēja līdz  140 bērniem.

90. gadu sākumā iestādi pārņēma Alūksnes TIN un bērnudārza telpās darbojās arī keramikas, aušanas, mūzikas un kulinārijas pulciņi.

1992. gadā nelielā audzēkņu skaita dēļ vienīgā bērnudārza grupa pārcēlās uz daudzdzīvokļu māju „Viļņi”-14, bet pēc dažiem gadiem uz lielāku dzīvokli „Vaivaros”-13, lai pēc 5 gadiem – 1997. gada martā – atgrieztos atpakaļ izremontētajās telpās bērnudārza ēkā.

b1Ar Alsviķu pagasta padomes 25.01.2001. sēdes Nr.1 lēmumu Strautiņu bērnudārzs „Zemenīte” tiek pārdēvēts par Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādi „Zemenīte”.

2001.gada 3. maijā PII iekļauta izglītības iestāžu reģistrā.

2002. gada 11. aprīlī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija iestādei izdod licenci Nr.2306, kas apstiprina, ka Strautiņu pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte” realizē pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111.b2

Iestādes attīstībā un izaugsmē lielu ieguldījumu ir devušas vadītājas: Ērika Kauliņa, Austra Gaile, Rudīte Slišāne, Aija Sprudzāne, Lūcija Šubrovska, Ērika Līduma, Guna Sakne.

No 2015./2016.m.g PII “Zemenīte” tiek pievienota Strautiņu pamatskolai un nosaukta par Strautiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādi. Direktore Ingrīda Pedece.