Home » Par pirmsskolu

Par pirmsskolu

pirmsskolaStrautiņu pamatskolas pirmsskola realizē pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 01011111).

IESTĀDES darbības mērķis ir veidot visiem izglītojamiem pieejamu attīstības vidi, īstenot audzināšanas procesu un nodrošināt izglītības programmā noteiktā mērķa un uzdevumu sasniegšanu.

Mūsu priekšrocība – audzēkņu skaits grupās nav liels, tāpēc varam veltīt uzmanību ikkatram.

Šajā mācību gadā Iestādē rotaļājas, iegūst zināšanas, pilnveido valodu un dažādas prasmes 33 bērni. Pieredzes bagāti pedagogi sekmē izglītojamo pašapziņas veidošanos, attīsta fiziskās, intelektuālās un radošās prasmes, rūpējas par viņu drošību, kā arī sagatavo turpmākajām mācībām skolā. Katrs iestādes darbinieks prasmīgi un atbildīgi veic savus pienākumus. Ēdienkarte ir daudzveidīga un gatavotā maltīte – veselīga. Cenšamies, lai ēdienu izmaksas būtu iespējami zemas, bērni saņem arī bezmaksas „Skolas pienu” un “Skolas augli”. Regulāri tiek iegādāti jauni mācību līdzekļi un papildināts rotaļlietu klāsts.

PII atrodas speciāli šim nolūkam būvētā ēkā, ciema centrā. Telpas ir plašas un saulainas.

Ēkā atrodas bibliotēka, tās lasītāju loku ir papildinājuši arī lielās grupas bērni, patstāvīgi izvēloties kādu, sev interesējošu grāmatu. Lielu paldies sakām bibliotekārei Svetlanai par iespēju gan kādu filmiņu noskatīties, gan apmeklēt izstādes rakstnieku un dzejnieku dzimšanas dienās. Arī pasaku grāmata, ko palasīt bērniem pirms diendusas, nav tālu jāmeklē.

Tepat līdzās ir arī feldšeru – vecmāšu punkts, kurā strādājošā feldšere Vija nekad neatsaka palīdzību.

Piedāvājam iespēju apmeklēt mūsu pirmsskolas izglītības iestādi arī bērniem no tuvākās apkārtnes, kursē speciāli autobusi skolēnu pārvadāšanai no Alūksnes un Zeltiņiem.

Pašreiz iestādē darbojas divas jaukta vecuma grupas: “Bitītes” (1,5 – 3 g.v. bērni) un “Kāpēcīši” (4 – 7 g.v. bērni).

Priecājamies par sadarbību ar novada pašvaldību, Alsviķu pagasta pārvaldi un atsaucīgiem vecākiem.