Home » Uncategorized » Informācija skolēnu vecākiem

Informācija skolēnu vecākiem

Ļ.cien. skolēnu vecāki!

Tuvojas 2022./2023.m.g. noslēgums, arvien vairāk raisās domas par jauno mācību gadu. Plānotā mācību vieta: 1.-3.klases skolēniem – L.Ezera iela 26, 4.-6.klašu skolēniem – Kanaviņu iela 14, 7.-12.klašu skolēniem  – Glika iela 10.

Aicinām Jūs uz tikšanos Alūksnē š.g.aprīlī, lai rastu atbildes uz jautājumiem par jauno 2023./2024.m.g. :

19.aprīlī Bejas pamatskolas un Malienas pamatskolas vecākus;

20.aprīlī Strautiņu pamatskolas vecākus;

21.aprīlī Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas vecākus.

Tikšanās plkst.15.oo pie ēkas Kanaviņu ielā 14 (Alūksnes novada vidusskola).

Par kopējo transportu interesēties pie savas skolas direktores.

Darba kārtība:

1.Skolas ēku apskate – Kanaviņu ielā 14, L.Ezera ielā 26, Glika iela 10.

2.Atbildes uz jautājumiem (transporta kustība, ēdināšana, mācību procesa organizēšana, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājums u.c.).

3.Internāta apskate.

                                                              Alūksnes vidusskolas direktore Ilze Līviņa