Home » Uncategorized » Draudzības svētki

Draudzības svētki

Tuvojoties pavasarim, ar siltām un  mīļām sajūtām, Strautiņu pirmsskolas bērni svinēja draudzības svētkus.

Bērnus apciemot bija ieradies runcis Leopolds. Sastopot garām skrienošo Peli, tas neprata nedz valdīt izsalkumu, nedz uzvedību un nemaz nebija draudzīgs. (Peles sagatavotajos uzdevumos bērni runcim iemācīja pieklājīgas uzvedības pamatprincipus. Pele bija sagatavojusi uzdevumus, kurus izpildot, bērni Runcim iemācīs pieklājīgas uzvedības pamatprincipus. )

Runcis ar bērniem un Peli spēlēja jautras spēles, kurās bija jāmāk sadarboties, sadziedāties un pat sadejoties.

Bērni prata vērot un emocionāli atsaukties uz situācijām, kurās Runcis attiecībā pret Peli nerīkojās draudzīgi. Bērniem bija iespēja atbalstīt un piedāvāt savus risinājumus, lai ikdienā mācētu rīkoties cieņpilni un atbalstoši vienam pret otru.

Bērni ar lielu prieku pasniedza sevis veidotos apsveikumus jauniegūtajiem draugiem, kurus bija ieguvuši šā mēneša gaitā. Teikt pareizos vārdus viens otram, uzklausīt un uzņemties atbildību nemaz nav bijis vienkāršs uzdevums, bet noslēdzoties pasākumam, bērni skaidri zināja, ka tas, ko ir iemācījušies, palīdzēs arī Runcim Leopoldam sadzīvot ar visām pelēm ciemā! Un arī mums tas izdosies!

Sk. Laila