Home » Uncategorized » Kukaiņu pasaule

Kukaiņu pasaule

Kāpēcīši  lielu interesi rotaļnodarbībās izrādīja par kukaiņiem- to izskatu un dzīvi, lietderību dabas pasaulē un nepieciešamību cilvēka dzīvē. Skatījāmies video filmas, minējām krustvārdu mīklas, mācījāmies dziesmas un skaitāmpantus par kukaiņu pasauli. Apguvām prasmes tos arī uzzīmēt un piemeklēt tiem citas, neparastas krāsas dabā. Bērniem tā bija aizraujoša nodarbe!

Sk. Sarmīte