Home » Uncategorized » Labs darbs, kas padarīts

Labs darbs, kas padarīts

Kādā rosīgā sestdienas rītā mūsu brīnišķīgie bērnu vecāki ar lielu atsaucību un darba prieku pulcējās PII teritorijā, lai kopīgiem spēkiem iesāktu bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu.

Tēti, pēc savas iniciatīvas, uz talku ieradās gan ar smago tehniku, gan ar vajadzīgajiem instrumentiem, kas nepieciešami, lai paveiktu ieplānotos darbus. Mammas – apbruņojušās ar darba cimdiem un apskaužamu entuziasmu.

Tika paveikts tik daudz:

  • demontētas visas vecās iekārtas “Kāpēcīšu” grupas laukumā;
  • pats laukums tika nolīdzināts un iesēts zālājs;
  • iesākti krāsas noņemšanas un krāsošanas darbi.

Visa kolektīva vārdā sakām vislielāko un sirsnīgāko paldies Jāņa Evo Šteinera mammai un tētim, Helēnas Aizpuras mammai, Montas Ozoliņas mammai, Madaras Zellānes mammai, Ernesta un Eduarda Riekstiņu tētim, Miķeļa un Zemgus Mūrnieku tētim, Rodrigo Frēliha tētim, Kerijas Tučas mammai, Martas Grūbes tētim, Dārtas Kaulakanes tētim, Valtera Brikmaņa tētim un mammai, Kates un Keilas Dzenīšu mammai.

Paldies direktorei Ingrīdai, saimniecības vadītājai Dianai, remontstrādniekam Sarmim par atbalstu, sadarbību un ieguldīto darbu. Pavārītei Inai par garšīgo zupu.

Ja visi labie gari būs ar mums, tad augustā, ierodoties bērnudārzā, mūs sagaidīs arī jaunās rotaļu ierīces.

Sk. Sanita un Laila