Home » Uncategorized » Februāris – sveču gaismā un draudzībā tīts

Februāris – sveču gaismā un draudzībā tīts

Sveču diena iekrīt pašā ziemas vidū. Mūsu grupiņas „Kāpēcīšiem” šo dienu bija iespēja svinēt pēc senajām tradīcijām. Kad viens no svarīgākajiem darbiem bija sveču liešana, jo ticēja, ka tieši Sveču dienā lietās sveces deg viss gaišāk.

Tad prieka un intereses pilni darbojāmies kopā ar sojas sveču gatavošanas meistari Lāsmu Kaupužu. Viņas vadībā iepazinām sojas vasku un nepieciešamās sagataves sveču liešanai. Nodarbības gaitā bija iespēja iemācīties katram bērnam izliet savu īpašo svecīti!

Liels paldies, par sadarbību, tik jauku praktisko nodarbību sveču liešanas meistarei Lāsmai Kaupužai

Šogad neizpalika gatavošanās ziemas prom dzīšanas svētkiem – Meteņiem. Kopīgi izzinot ticējumus, rotaļas, tradīcijas, simbolus, radās nepieciešamība vienoties par svētku simbolu ar ko rotāt telpu. Protams, izvēlēta tika saule. Rokdarbos čaklu roku darinātas, tapa pītas audumu pīnes no trīs pavedieniem. Vēlāk izveidojot kopīgu lielu sauli.

Uzzinot to, ka Meteņiem ir sava zīme, mācījāmies veidot tās formu ar jaunu veidošanas masu – gaisa mālu. Šo interesanto masu izmantojām arī saulīšu veidošanai.

Tradīcija, kas ļoti patīk bērniem saistībā ar Meteņiem, ir vizināšanās ar ragavām no kalna. Tad šo darbību arī atspoguļojām konstruējot ragaviņas ar bērniņu – braucēju tajās.

Meteņdienas tematiskajā rītā gājām rotaļās, salīdzinājām dabas vērojumu laika apstākļu  ticējumus, izdziedājām jautras dziesmas. Pats jautrākais sākās svētku otrajā daļā, kad devāmies dabā veikt dažādas ar ziemu saistītas sportiskas aktivitātes- skrējiens pa dziļo sniegu ziemas ātrākai aizbaidīšanai, saulīšu zīmēšana ar guašu krāsām uz sniega kupenām, saules formas riņķu mešana uz statīviem, ragaviņu vilkšanas sacensības.

Meteņdienas svarīgākā nodarbe ir vizināšanas no kalna – lai zemniekiem labība padotos citu gadu. Ar lielu sparu ņēmām līdzi paņemtās ragavas un citu sporta kalna inventāru,devāmies izvizināties uz tuvākās apkārtnes kalnu.

Audziet man gari lini,
Mirkstiet balti ezerā,
Es māsiņas vizināju
Metenīša vakarā.

Kā jau visos kustīgi aktīvos svētkos noslēgumā  bija svētku pusdienas ,cienāšanās ar biezpiena raušiem un saules formas cepumiņiem.

Tā kā ziema mūs šogad lutina ar sniegu, to grupiņas bērni kopā ar vecākiem ļoti radoši izmanto ceļot dažādus apbrīnas vērtus sniega objektus!  Kā piemēram, kāds grupiņas bērns ar savu tēti uzcēlis sniega iglu, draudzīgi uzaicinot arī pārējos bērnus tajā parotaļāties!

Daudz priecīgu mirkļu piedzīvojām Sirsniņdienā, kad ciemos ieradās runčuks Ūšuks un kaķenīte Incīte, lai uzaicinātu mūs uz jautrām rotaļām, sacensībām un atrakcijām.

Sk. Sarmīte