Home » Uncategorized » Septembris, oktobris novembris…

Septembris, oktobris novembris…

Laiks kļūst arvien vēsāks un vēsāks; esam sagaidījuši un pagaršojuši pirmo sniedziņu, nomainījuši vasarīgo apģērbu uz kaut ko stipri siltāk. Esam izdarījuši jau tik daudz… Lūk, neliels ieskats Kāpēču darbīgajā ikdienā pirmajos trīs šī mācību gada mēnešos…

Septembris – Drošības mēnesis

Pirmo 2021./2022.gada mēnesi- septembri iesākām ar Zinību dienas pasākumu “Lācēns dodas mācīties”. Iepazināmies ar lāču dzīvi mežā un novērtējām viņa prasmes un zināšanas par gatavošanos mācībām bērnudārzā. Gājām rotaļās, dziedājām dziesmas kopā ar mūzikas skolotāju Antru un Lācēnu.

  Septembris ir Drošības mēnesis, kurā iepazināmies un arī atkārtojām noteikumus, kas jāievēro grupas telpā, ēdamzālē, sporta un mūzikas nodarbībās zālē. Iepazināmies ar jaunajiem grupas draugiem, mācījāmies atrast savu galdu, krēslu, skapīti. Mācījāmies (un turpināsim mācīties)  respektēt skolotāju, draugus un uzklausīt tos.

 Runājām par ģimenes svētkiem- Tēvu dienu, gatavojām apsveikumus un dāvaniņas, lai iepriecinātu savus tētus.

  Kad rudens raža novākta un novietota pagrabā klāt ir arī Miķeļdiena, kuru svinējām 29. septembrī, veidojot Ražas izstādi. Mācījāmies tautas dziesmas, minējām mīklas, gājām rotaļās kopā mūzikas skolotāju.

Oktobris – rudens darbu mēnesis

   Koku lapas kļūst arvien krāsainākas un košākas. Mēnesi iesākām ar zobu tīrīšanas prasmēm, sagaidījām ciemos zobu higiēnisti I. Stradiņu, kura parādīja kā pareizi tīrīt zobus un noskaidrojām, kas ir veselīgs un neveselīgs ēdiens. Dāvanā katrs bērns saņēma krāsojamo uzdevumu grāmatu- Man ir tīri zobi!, kuru kopā ar vecākiem aizpildot bija iespēja nopelnīt diplomu.

Patīkams un neatliekams praktiskais darbiņš bija jāveic ar pašu izaudzētajiem ķirbjiem. Mācījāmies pārstrādāt ķirbjus gardos ēdienos, kompotā un ķirbju biezzupā. Kompots tiks dāvināts vecākiem Ziemassvētkos. Vairāki bērni ķirbju biezzupu pagaršoja pirmo reizi.

Dabas zinībās  veicām pētniecisko darbu “Cik dažādas var būt sēkliņas?” Piemeklējām dārzeņu attēlus, pierakstījām nosaukumus un pretim likām atbilstošo sēkliņu. Bērnu pārsteigums bija sēklu lielā atšķirībā izskatā un lielumā.

 Garajās pastaigās vērojām un iepazinām dažādus kokus, lasījām koku lapas, skujkoku zarus, kurus izmantojām radošajos darbos- Mežs rudenī. Novācām puķes no dobēm un podiem, izpētījām dāliju un begoniju gumus, ieziemojām tos un sanesām pagrabā. Vācām pēdējos ķirštomātus un bietes no augstās kastes, atnesām egļu zarus no meža, lai ieziemotu augsto kasti un vēlāk, pirms sala rozes apklātu. Kārtojām nojumes ziemas sezonai.

  Iepazināmies ar maizes cepšanas procesu un dažādajiem graudaugiem- rudziem, kviešiem, auzām, miežiem. Salīdzinājām miltus, jaucām mīklas, mācījāmies pat zīmēt ar mīklu krāsu, kā rezultātā tapa krāsaini helovīnu darbiņi. No dažādajiem graudaugiem tapa dekoru vāzes- saberot stikla traukos graudaugus vērojām dažādos rakstus.

  Rotājām grupas telpu ar dažādiem sikspārņiem, spokiem, grebām ķirbi un iepazināmies ar visu Svēto dienas tradīcijām, ģērbāmies maskās un mācījāmies tās prezentēt.

Novembris – esmu latvietis un dzīvoju Latvijā

   Lieliem soļiem laiks iet uz priekšu un klāt jau novembris!  Mūsu grupai ļoti patīk sportiskas aktivitātes un tāpēc līdzdarbojāmies projekta ietvaros piedāvātajā “Kustību nozīme ikdienā” nodarbībā ar fiz.,aktiv.,treneri I. Dovgāni.

Šajā mēnesi iepazinām latviešu tautas svētkus, gatavojāmies Mārtiņdienai. Lasījām ticējumus un vērojām laika apstākļus, lai noskaidrotu, kādi būs Ziemassvētki. Locījām gaiļus, aplīmējām tos ar graudaugiem un izmantojām grupas un zāles rotāšanai. Izšuvām ar dziju zālīti vārpām. Mācījāmies tautas dziesmas par Mārtiņdienu. Lielākie “Kāpēcīši” apguva datorprasmi rakstot ticējumus, gatavojām apsveikumu kartiņu vecākiem.

  Lāčplēša dienā skatījāmies video filmas- Lāpu gājiens Lāčplēša dienā, Teika par Lāčplēsi un animācijas filmu Karoga stāsts. Liela interese bērniem bija par Latviešu strēlnieku cīņu ar vācu bermontiešiem. Bērniem kā atgriezeniskā saite bija interese redzēto un dzirdēto uzzīmēt zīmējumā un pastāstīt par to!

Pēc Lāčplēša dienas atzīmēšanas divi no bērniem vēl bija pārdomās par karavīru varonību izcīnot Latvijai brīvību. Savas izjūtas bērni  atspoguļoja zīmējumos. Lauris stāsta par uzzīmēto: “Es no sākuma uzzīmēju, kad viņi šaudījās un tad kad beidza, tad Latvija uzvarēja. Cīnījās Latvija pret vācu karaspēku un Vācija zaudēja.

Anna stāsta:- man ir uzzīmēts “Dvēseļu putenis’ Tā ir filma, kur Latvieši cīnās pret Bermuntiešu karaspēku. Viens karavīrs rokās turēja karogu ar domu, ka kaut kad vinnēs. Bet Bermonts stāvēja uz Vāciešu tanka. Tad uztriecās uz viena vācieša karavīra. Latviešu karavīrs aiz prieka uzkāpa uz vāciešu tanka. Jo Latvija bija brīva. Man žēl, ka kaujās bija daudz kritušo Latvijas karavīru.

Lāčplēša dienas otrajā daļā aktīvi izkustējāmies veicot dažādas  sportiskas aktivitātes, lai būtu tik pat stipri un drošsirdīgi kā latviešu karavīri. Iesildošajā daļā izmantojām sporta dienas 2021.kompleksa vingrinājumus mazajiem; līšanas, pievilšanās, līdzsvara, un spēka vingrinājumi. Noslēdzošajā daļā izspēlējām Lāčplēša un Melnā bruņinieka cīņas, pielietojot spēka ausis un zobenus. Godinot kritušos karavīrus tika izliktas un aizdedzinātas svecītes auseklīša zīmes rakstā.

Gaidot Latvijas dzimšanas dienu, sākām gatavot telpu noformējumu; Latvijas simbola- ozola lapas mūsu valsts karoga krāsās. Bērnus rosinājām apzināt Latvijas simbolus piem: ozols, zīles, dzintars, pīpene, baltā cielava, himna, ģerbonis, karogs. Novembra mēnesī turpināsim izzināt Latvijas novadus, to valodas izloksni, tautu tērpus, Latvijas reljefu atšķirības sasaistot to ar tautasdziesmām. Krāsosim tautas tērpus atbilstoši katram novadam.

Latvijas dzimšanas dienu svinējām 17. novembrī ģērbjoties svētku drēbēs; skaitījām novadu tautas dziesmas un dejojām deju soļus.

Sk.Sarmīte un sk.Gunita