Home » Uncategorized » Par “Kāpēcīšu” grupas slēgšanu

Par “Kāpēcīšu” grupas slēgšanu

Pamatojoties uz Strautiņu pamatskolas direktores I.PEDECES 2021.gada 14.septembra rīkojumu Nr. SPSK/1-8/21/37, 09.06.2020. MK noteikumiem Nr. 360 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. – 40.6,40.61. punktu, 01.09.2021. skolas izdoto “Strautiņu pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība ar 2021 .gada 1. septembri” 10., 40. un 41.punktu, 08.09.2021. skolas izdoto “Attālināto mācību procesa kārtību” un SPKC rekomendācijām uz laiku no 2021.gada 11.septembra līdz 2021.gada 24.septembrim tiek slēgta grupa “Kāpēcīši”

Cienījamie vecāki!

Būsim ļoti atbildīgi un saprotoši. Ievērosim visus epidemioloģiskos drošības pasākumus:

  • distancēšanās;
  • sejas masku lietošana;
  • roku mazgāšana;
  • iespēju robežās izvairīsimies no publisku pasākumu apmeklēšanas.

Paldies par sapratni!

 

Strautiņu pamatskolas kolektīvs