Home » Uncategorized » Rudentiņš bagāts vīrs

Rudentiņš bagāts vīrs

Vai jūs zināt, cik ražas var novākt, ja pavasarī iestāda 5 kartupeļus, 3 ķirbju, 3 kabaču un 2 tomātu  stādus?

To vēlējās uzzināt arī jaunākie “Kāpēči” un lūk rezultāts…!

73

5

6

4

2

1