Home » Uncategorized » Kāpēcīšu darbi aprīlī

Kāpēcīšu darbi aprīlī

Aprīli mēs iesākām ar lieliem un svarīgiem jautājumiem: Cik daudzveidīgā dabā mēs dzīvojam? Kāpēc daba mostas? Vērojām dabas objektus un norises. Vērojām un runājām par to, kā mainās rotaļāšanās laukums pavasarī. Spriedām par pārvērtībām dabā, cilvēkos, par apģērbu pavasarī – telpās un laukā. Kas ir pavasara pali? Sējām, stādījām, kopām un pētījām augus.

Jautrojāmies 1. aprīlī- joku dienā: mānoties, jokojoties un  jokaini ģērbjoties.

DCIB1543

Svinējām Lieldienas, krāsojām olas, gatavojām dekorus ar kuriem izrotāt grupas telpu un laukumu. Rīkojām olu ripināšanu, noskaidrojām stiprāko olu, piedalījāmies Lieldienu rotaļās. Audzējām olu vīriņam matus un veicām eksperimentus ar olām.

AGAW6376 ALTM2667

Audzējām sīpolu lociņus, zaļumus, sējām puķes un dārzeņus.

Iepazinām aprīli kā krāsu mēnesi, saskatot to apģērbā, putnos un dabā. Jaucām kopā divas dažādas krāsas, lai iegūtu trešo krāsu. Gleznojām. Apguvām aušanas prasmes: gatavojām putnus un dažādus dekorus.

Runājām par tīrību dabā. Sakārtojām rotaļu laukumu pēc garās ziemas, iekārtojām nojumes. Piedalījāmies Lielajā talkā. Novērtējām, kas būtu jāremontē laukuma teritorijā. Mācījāmies atpazīt dažādus darba rīkus, ko ar tiem dara? Guvām nelielu ieskatu galdnieka profesijā.

AHEG6704

Rīkojām galda un prāta spēļu turnīru, kurā iemācījāmies spēlēt dažnedažādas jaunas galda un prāta spēles. Bijām azartiski, taču arī iecietīgi un mācījāmies zaudēt. Izspēlējām galda un prāta spēļu noslēgumu turnīru ”Gudrinieks 2021”. Spēļu turnīra rezultātus mācījāmies pierakstīt – rezumēt tabulā.

Paldies vecākiem par atsaucību, piedāvātajām galda spēlēm, stāstiem!

ENRI4290

“Kapēcīšu” skolotājas Sarmīte un Gunita