Home » Uncategorized » Par pirmsskolas grupu slēgšanu

Par pirmsskolas grupu slēgšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 8.jūnija noteikumu Nr.360 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  un Strautiņu pamatskolas direktores I.PEDECES 2021.gada 31.maija rīkojumu Nr. SPSK/1-8/21/18 uz laiku no 2021.gada 26.maija līdz 2021.gada 9.jūnijam tiek slēgta grupa “Bitītes”

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 8.jūnija noteikumu Nr.360 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  un Strautiņu pamatskolas direktores I.PEDECES 2021.gada 31.maija rīkojumu Nr. SPSK/1-8/21/20 uz laiku no 2021.gada 31.maija līdz 2021.gada 13.jūnijam tiek slēgta grupa “Kāpēcīši”