Home » Uncategorized » Būsim atbildīgi

Būsim atbildīgi

Izdarīt grozījumus “Strautiņu pamatskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri kārtībā”

 

  1. Papildināt 9 punktu šādā redakcijā:

“9.1. Nekavējoties informēt izglītības iestādi, ja saņemta informācija, ka Jūsu bērns/skolēns ir atzīts par Covid 19 kontaktpersonu. “