Home » Uncategorized » Ģimeņu dienas pasākums Strautiņu pamatskolas pirmsskolā

Ģimeņu dienas pasākums Strautiņu pamatskolas pirmsskolā

Kā jau katru gadu arī šogad, Gimeņu dienai tika gatavots svētku koncerts, lai iepriecinātu savus vecākus. Svētku koncerta ievaddaļā “Kāpēcīšu” grupiņas bērni Armands un Madara rādīja mazu skečiņu. Bērni dziedāja dziesmas un rādīja interesantas dejas, meitenēm bija podu deja,  bet puišiem bija cepuru deja. Vēl “Kāpēči”  skaitīja dzejoļus, veltītus savām māmiņām.

Mazās “Bitītes”  Skandēja  tautasdziesmas par putniem un ar lielu aizrautību dejoja “Putniņdeju”.  Lielākās “Bitītes” stāstīja par pavasari. Un dziedāja dziesmas veltītas māmiņām. Īpaši interesanta deja bija “Zaļā pasaule”. Zēni ar kociņiem sita ritmu, bet meitenes ar zaļām krāsu otām krāsoja pasauli.

Koncerta noslēgumā bērni vecākiem pasniedz sagatavotās dāvaniņas un direktore I. Pedece pateicās vecākiem par labajiem darbiem un ziedotajām mantām.

Bērnus koncertam sagatavoja skolotājas; A. Līdaciņa, S. Ludviga, G. Kreice, S. Griščenko. Paldies sakām arī skolotāju palīgiem A. Rappai, I. Valdmanei, I. Uvarovai,  kas bērnus palīdz pirms koncerta pieskatīt, samīļot, sapucēt, uzklāt galdu.

 

Skolotāja Sanita Griščenko