Home » Uncategorized » Ekskursija uz Stāmerienu un piedzīvojuma brauciens ar bānīti.

Ekskursija uz Stāmerienu un piedzīvojuma brauciens ar bānīti.

Katru gadu gaidām maija mēnesi. Kad varēsim doties mazliet tālākā mācību ekskursijā. Par ekskursijas iespējām mums jāpateicas savai pašvaldībai, kas ir tik pretim nākoša un sedz mums transporta pakalpojumus.

Šogad izvēle krita apmeklēt Gulbenes novada ļoti sakopto Stāmerienas pagastu. Ekskursijas dienas plānojums bija ļoti saplānots. Ar izzinošām un arī sportiskām aktivitātēm. Šajā dienā Stāmerienas pilī notika atvērto durvju diena, un tieši tāpēc mums bija ekskluzīva iespēja pils gida pavadībā izzināt pils vēsturi,izstaigāt un redzēt pils restaurācijas darbus. Pilī mūs pārsteidza aktīvi ļaudis, kas atvērto durvju dienā bija pieaicināti kā izklaidētāji  – šajā gadījumā viņu loma kāzu organizētāji. Pils zāle bija izgreznota, kā kāzu ceremonijai,un  mums lūdza fotografēties  ar dažādie kāzu atribūtiem piem: līgavas pušķi. Tikām iesaistīti kāzu izdarību aktivitātēs, kā arī  lūgti fotografēties pa atraktīvi sadalītām ģimenēm – piem: Čuņčuriņu ģim. Fotografēšanās notika pie pils ievērojamākajām vietām.

Apmeklējām arī Stāmerienas zirgu audzētavu, kur barojām zirdziņus ar līdzpaņemto maizi un dārzeņiem. Izvizinājāmies ar zirgu pajūgu pa pils teritoriju. Un nelaidām garām izdevību izjāt ar poniju.

Ekskursijas kulminācija bija brauciens no Stāmerienas stacijas ar šaursliežu pasažieru bānīti – vilcienu līdz Alūksnes stacijai. Kur mūs sagaidīja autobuss, lai dotos pieredzes un  pozitīvu emociju bagātāki  mājās!

Skolotāja Sarmīte