Home » Uncategorized » Pavasara ekskursija

Pavasara ekskursija

Atnācis ir pavasaris ar skaļām putnu balsīm un arī pirmskoliņas mazie un lielie bērni  kopā skolotājām Sarmīti un Gunitu dodas ceļā lai iepazītu Alūksnes skaistākās celtnes. Iepazināmies ar Alūksnes kultūras centra lieliskajām telpām, vērojām dabas skatus pa centra logiem. Lielākie bērni devās apskatīt Alūksnes baznīcu un Alūksnes ezeru un noslēgumā devāmies uz Alūksnes Jauniešu centru kur mūs laipni sagaidīja un iepazīstināja ar brīvprātīgajiem no Lietuvas un Itālijas, apguvām sasveicināšanās prasmes itāliski un lietuviski,  bērni mācījās spēlēt džambas un ukuleli. Cēlām no lego augstāko un stiprāko torni, paldies centra skolotājām par interesanto dienu.

Mazākie bērni kopā ar skolotāju Sanitu apmeklēja Alūksnes mākslas skolu, iepazinās ar skaistajām keramikas telpām, gleznu galeriju un jaukajām zīmēšanas skolotājām. Noslēgumā visi iejutās mākslinieka lomā un gatavoja klauniņus. Diena bija izdevusies un emocijām pārpilna.

Nākošajā dienā ar “Bitītes” bērniem pārrunājot un atsaucot atmiņā ekskursiju, bērniem vislabāk paticis:

  • Dziedāt uz lielās skatuves – kultūras centra gide aicināja bērnus iemēģināt lielo skatuvi.
  • Kāpšana pa kāpnēm – kultūras centra apaļās, vītņveida kāpnes.
  • Gulbīša vērošana – Alūksnes ezerā redzējām gulbi.
  • Bungu spēlēšana – džambu spēlēšana.
  • Torņu celšana – lego kluči.

Skolotāja Gunita Kreice