Home » Uncategorized » Latvijas 99. dzimšanas dienas Pasākums Strautiņu pamatskolas pirmsskolā

Latvijas 99. dzimšanas dienas Pasākums Strautiņu pamatskolas pirmsskolā

Kā jau katru gadu arī šogad Strautiņu pamatskolas pirmsskolā tika atzīmēta Latvijas dzimšanas diena.  Mūzikai skanot, zālē ienāca saposušies “Bitīšu” un “Kāpēcīšu” grupas bērni un audzinātājas, visi kopīgi nodziedāja Latvijas himnu. Bērni skaitīja dzejoļus par Latviju, dziedāja dziesmas, un dejoja latviešu tautas dejas. Kā arī zināja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par Latviju. Svētku noslēgumā cienājāmies ar konfektēm, un mazliet vēlāk ēdām svētku pusdienas, kur saldais ēdiens bija Latvijas karoga krāsās.

Svētku pasākumu vadīja sk. Gunita Kreice, Dziesmas un dejas sagatavoja sk. Antra Līdaciņa, Dzejoļus un citas zināšanas  par Latviju mācīja sk. Sarmīte Ludviga, Gunita Kreice, Sanita Griščenko.

Paldies sakām pavārītēm,  Inai Zvirbulei un Arnitai Drīlei par svētku pusdienām, kā arī pārējiem darbiniekiem par aktīvu līdzdarbošanos svētkos un vecākiem par sapostajiem bērniem,  atbalstu dzejoļu apguvē un par  iespēju atrast laiku, piedalīties mūsu svētku pasākumā.

 

Skolotāja Sanita