Home » Uncategorized » Mārtiņdiena

Mārtiņdiena

Strautiņu pamatskolas pirmsskoliņā šogad Mārtiņdienu nosvinējām ļoti skanīgi. Bērniem bija iespēja izdziedāt Mārtiņdienas tradīcijas, un lustīgi izkustēties. Bērnus, Mārtiņdienai gatavoties, ļoti iedvesmoja pašu gatavotas maskas. Tajās ietērpjoties bija iespēja iejusties kādā tēlā un piedalīties budēļu izdarībās. Vecākās grupiņas bērni bija iestudējuši zilbīšu stāstu par to, ko dara Mārtiņdienā saimnieces, mājdzīvnieki, mājputni, meža zvēri un budēļi. Jautrus brīžus guvām minot mīklas, jo ir taču svarīgi atminēt pirmajam un uzklausīt arī uzslavas, kā arī smieties par nepareiziem atminējumiem. Jaunākās grupiņas bērniņi izteiksmīgi skaitīja Mārtiņdienas dzejoļus un rādīja kustību rotaļas. Mārtiņdienas svētku noslēgums bija īpašs ar to, ka sveicām vārda dieniņā bērniņu ar īpašu vārdu – Mārcis. Bērniem svarīgs katros svētkos ir svētku cienasts, un to šoreiz bija sarūpējuši Mārča vecāki. Paldies!

 

Skolotāja Sarmīte Ludviga