Home » Uncategorized » Miķeļdiena

Miķeļdiena

Šī gada 29.septembrī pirmsskoliņas bērni kopā ar skolotājām, viņu palīgiem un bērnu vecākiem svinēja Miķeļdienu. Šogad svētki tika svinēti plašā pulkā, jo pie mums ciemojās arī bērni un skolotājas no Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte”.

Pats Miķelis bērnus iepazīstināja ar dažādām Miķeļdienas tradīcijām un gāja rotaļās.

Mūsu skolotājas bija parūpējušās par vairākām “stacijām”, kurās bērniem bija jāpilda tādas aktivitātes kā: kartupeļu lasīšana, dārzeņu pārvadāšana ķerrā, labības maisu krāmēšana piramīdā, koku lapu līmēšana un krāsošana un ogu un koku lapu pārvietošana, izmantojot salmiņus.

Pēc lielās svētku svinēšanas kopā ar jauniegūtiem draugiem no “Pūcītes” pildījām puncīšus ar gardumiem!

 

Visas ražas nedēļas laikā varējām vērot izstādi no dārzeņu kompozīcijām. Lūk, kāda tā izskatījās: