Monthly Archives: November 2017

Latvijas 99. dzimšanas dienas Pasākums Strautiņu pamatskolas pirmsskolā

Kā jau katru gadu arī šogad Strautiņu pamatskolas pirmsskolā tika atzīmēta Latvijas dzimšanas diena.  Mūzikai skanot, zālē ienāca saposušies “Bitīšu” un “Kāpēcīšu” grupas bērni un audzinātājas, visi kopīgi nodziedāja Latvijas himnu. Bērni skaitīja dzejoļus par Latviju, dziedāja dziesmas, un dejoja latviešu tautas dejas. Kā arī zināja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par Latviju. Svētku noslēgumā cienājāmies […]

Lasīt tālāk

Mārtiņdiena

Strautiņu pamatskolas pirmsskoliņā šogad Mārtiņdienu nosvinējām ļoti skanīgi. Bērniem bija iespēja izdziedāt Mārtiņdienas tradīcijas, un lustīgi izkustēties. Bērnus, Mārtiņdienai gatavoties, ļoti iedvesmoja pašu gatavotas maskas. Tajās ietērpjoties bija iespēja iejusties kādā tēlā un piedalīties budēļu izdarībās. Vecākās grupiņas bērni bija iestudējuši zilbīšu stāstu par to, ko dara Mārtiņdienā saimnieces, mājdzīvnieki, mājputni, meža zvēri un budēļi. […]

Lasīt tālāk

Leļļu teātris…

Š.g. 8. novembrī “Bitītēm” bija iespēja apmeklēt Alsviķu kultūras namu kurā skatījāmies leļļu teātra izrādi “Vilks kurš rija grāmatas,” guvām jaunus iespaidus un nostiprinājām zināšanas par uzvedību mežā un skolā, kā uzvesties ja esi nokļuvis nelaimē… Izmantojām izdevību apskatīt izstādi “Musturdeķis.”, kurā iepazināmies ar latviešu tautas ornamentiem, kas ieadīti deķī, atspoguļojot visus gadalaikus, košās krāsas, […]

Lasīt tālāk

Nedēļas tēma –Vesels un drošs!

No 16.- 20. oktobrim pirmsskolā bērnus iepazīstināja ar kārtības noteikumiem grupās, ēdamzālē, pasākumu laikā, izspēlēja ar rotaļlietām dažādas situācijas uz ielas, iepazinās ar ceļu satiksmes noteikumiem, skatījās dažādas multfilmas par drošību. Iepazinās ar glābšanas dienesta darbu un kā piezvanīt viņiem lai lūgtu palīdzību. Piektdien visi sapulcējāmies zālē un noskatījāmies teātri, kā rīkoties dažādās situācijās – […]

Lasīt tālāk