Category Archives: Uncategorized

Latvijas 99. dzimšanas dienas Pasākums Strautiņu pamatskolas pirmsskolā

Kā jau katru gadu arī šogad Strautiņu pamatskolas pirmsskolā tika atzīmēta Latvijas dzimšanas diena.  Mūzikai skanot, zālē ienāca saposušies “Bitīšu” un “Kāpēcīšu” grupas bērni un audzinātājas, visi kopīgi nodziedāja Latvijas himnu. Bērni skaitīja dzejoļus par Latviju, dziedāja dziesmas, un dejoja latviešu tautas dejas. Kā arī zināja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par Latviju. Svētku noslēgumā cienājāmies […]

Lasīt tālāk

Mārtiņdiena

Strautiņu pamatskolas pirmsskoliņā šogad Mārtiņdienu nosvinējām ļoti skanīgi. Bērniem bija iespēja izdziedāt Mārtiņdienas tradīcijas, un lustīgi izkustēties. Bērnus, Mārtiņdienai gatavoties, ļoti iedvesmoja pašu gatavotas maskas. Tajās ietērpjoties bija iespēja iejusties kādā tēlā un piedalīties budēļu izdarībās. Vecākās grupiņas bērni bija iestudējuši zilbīšu stāstu par to, ko dara Mārtiņdienā saimnieces, mājdzīvnieki, mājputni, meža zvēri un budēļi. […]

Lasīt tālāk

Leļļu teātris…

Š.g. 8. novembrī “Bitītēm” bija iespēja apmeklēt Alsviķu kultūras namu kurā skatījāmies leļļu teātra izrādi “Vilks kurš rija grāmatas,” guvām jaunus iespaidus un nostiprinājām zināšanas par uzvedību mežā un skolā, kā uzvesties ja esi nokļuvis nelaimē… Izmantojām izdevību apskatīt izstādi “Musturdeķis.”, kurā iepazināmies ar latviešu tautas ornamentiem, kas ieadīti deķī, atspoguļojot visus gadalaikus, košās krāsas, […]

Lasīt tālāk

Nedēļas tēma –Vesels un drošs!

No 16.- 20. oktobrim pirmsskolā bērnus iepazīstināja ar kārtības noteikumiem grupās, ēdamzālē, pasākumu laikā, izspēlēja ar rotaļlietām dažādas situācijas uz ielas, iepazinās ar ceļu satiksmes noteikumiem, skatījās dažādas multfilmas par drošību. Iepazinās ar glābšanas dienesta darbu un kā piezvanīt viņiem lai lūgtu palīdzību. Piektdien visi sapulcējāmies zālē un noskatījāmies teātri, kā rīkoties dažādās situācijās – […]

Lasīt tālāk

Miķeļdiena

Šī gada 29.septembrī pirmsskoliņas bērni kopā ar skolotājām, viņu palīgiem un bērnu vecākiem svinēja Miķeļdienu. Šogad svētki tika svinēti plašā pulkā, jo pie mums ciemojās arī bērni un skolotājas no Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte”. Pats Miķelis bērnus iepazīstināja ar dažādām Miķeļdienas tradīcijām un gāja rotaļās. Mūsu skolotājas bija parūpējušās par vairākām “stacijām”, kurās bērniem […]

Lasīt tālāk

Zinību diena

Lasīt tālāk

Atsākam strādāt!!!

Strautiņu pamatskolas pirmsskolas grupas atsāk strādāt 07.08.2017.   Tālruņi uzziņām: Skolotāja Sarmīte Ludviga: 20268592; Lietvede Klinta Apsīte: 25653348 .

Lasīt tālāk

Ielīgojam Jāņus

 Šogad “Bitītes “devās pļavā un lasīja ziedošās puķes un zāles, iepazinās ar to nosaukumiem, pasmaržoja, mācījās veidot pušķīšus un ar skolotāju palīdzību pina vainadziņus. Mācījās  tautas dziesmas, gāja rotaļās un ievingrināja balsi aplīgošanas dziesmas dziedāšanā. Iepazināmies ar dažādām zālītēm – raspodiņiem un piparmētrām, vācām piparmētras tējai, izgaršojām. Sk.Gunita

Lasīt tālāk

Mazo dziedātāju pavasara sadziedāšanās koncerts

Ir pienācis pavasaris. Saulīte silda arvien siltāk un patīkamāk. Ir uzziedējušas pirmās puķītes; kāds jau ir pamanījies ieraudzīt pirmos taureņus. Atlidojuši putniņi un sveic mūs ar savām dziesmām. Un arī pie mums pirmsskoliņā šī gada 3.maijā bija atlidojuši mazi putniņi un draudzīgi iedziedāja pavasari mūsu sirsniņās. Bērni kopā ar skolotājām bija sagatavojuši skanīgas dziesmiņas un […]

Lasīt tālāk

Lieldienu pasākums

Lieldiena atnāca pār kalniņu, Raibas oliņas mētādama…    Pirmsskoliņā Lieldienu pasākumā bērnus sagaidīja Vista ar Zaķi. Viņi iepazīstināja bērnus ar Lieldienu tradīcijām. Bērni dziedāja dziesmas un skaitīja dzejoļus. Vista iemācīja jaunas rotaļas, Zaķis aicināja uz sportiskām aktivitātēm: Olu ripināšanu ar hokeja nūju, Olu mizošanas sacensībām, Balona nešanu lakatā, Olu kaujām.       Visi cienājāmies […]

Lasīt tālāk