Strautiņu pirmsskola

Par pirmsskolu

Doties uz Strautiņu pamatskolu

Uz pamatskolu

Pirmsskolas jaunumi


Mūsu jaunumi

Septembra mēnesis mazajām “Bitītēm”

Uzsākot septembri, esam iepazinušies ar grupu rotaļu centriem un apskatījuši, kādas pārmaiņas notikušas āra nojumēs. Kad bija piemēroti laika apstākļi, tad nodarbības notika āra nojum[...]

Lasīt tālāk

Dzejas dienas pasākums

Vasariņa atvadās Ābeles jau dārzos Smagi lejup līkst. Nobrieduši augļi Zaru rokās tvīkst. Gatvēs kļavu lapas Spilgti iedegas. Laukos pilnas vārpas Kupli zeltojas… /Dzidra Rinkule –[...]

Lasīt tālāk

Drošība vidē

Septembra galvenā mācību tēma bija “Drošība vidē”. Tika apspēlētas dažāda veida situācijas: drošība uz ceļa; drošība bērnu dārzā; drošība laukumā. Drošības mēnes[...]

Lasīt tālāk

SIA”Amālija 2020″ zobu higiēnas un zobu ārstēšanas pakalpojumi

Informācija par bezmaksas zobu higiēnas un zobu ārstēšanas  pakalpojuma pieejamību SIA”Amālija 2020″ ir pieejama pielikumā. Higiēnas zīmes.(BĒRNIEM)[...]

Lasīt tālāk

Par “Kāpēcīšu” grupas slēgšanu

Pamatojoties uz Strautiņu pamatskolas direktores I.PEDECES 2021.gada 14.septembra rīkojumu Nr. SPSK/1-8/21/37, 09.06.2020. MK noteikumiem Nr. 360 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 i[...]

Lasīt tālāk

Rudentiņš bagāts vīrs

Vai jūs zināt, cik ražas var novākt, ja pavasarī iestāda 5 kartupeļus, 3 ķirbju, 3 kabaču un 2 tomātu  stādus? To vēlējās uzzināt arī jaunākie “Kāpēči” un lūk rezult[...]

Lasīt tālāk