Home » Uncategorized » Pašvērtējuma veikšana, karjeras lēmuma pieņemšana

Pašvērtējuma veikšana, karjeras lēmuma pieņemšana

2017.gada 6..7. novembrī Strautiņu pamatskolas 2.,3..4..5. un 6. klases skolēni radošās un izzinošās nodarbībās  tikās ar personības izaugsmes treneri l.Kušneri.

2.klases skolēni nodarbību laikā pildī20171107_112617 (2)ja sevis apzināšanās vingrinājumus, lai saprastu, kura profesija viņus interesē. Darbojās gan indivIMG_20171106_131323 (2)iduāli, gan grupās, veidojot īpašību aplikācijas plastilīna tehnikā.

3.klases skolēni radoši attīstīja pašizziņas prasmes, darbojoties grupā, individuāli palika apgleznot kastaņus, veidojot veiksmīgas personas amuletu.

4.klase vingrinājās apzināties sevi kā kolektīva daļu, kopā zīmēja labestības mošķīšus, uzņemoties līdzdalību par rezultātiem.

5.klase vingrinājās sevis izzināšanā un līdzdalības attīstīšanā, strādājot it kā pāros, kuri nemitīgi mainījās, ļaujot paust individuālo viedokli.

6.klase ar radošumu attīstīja pašiniciatīvu, veidoja laimīgas un veiksmīgas personības īpašību kopumu, skolēni veidoja asociācijas ar nākotni.20171108_085324 (2)

Kopumā skolēni at20171107_111630 (2)zina, ka pasniedzējas labestība un miers veicināja radošu sadarbību.

 

 

Karjeras izglītības skolotāja Santa Masinga