Home » Uncategorized » Pasākuma „Amatam zelta pamats” norises izvērtējums

Pasākuma „Amatam zelta pamats” norises izvērtējums

2019.gada 30.maijā Strautiņu pamatskolā   projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika meistardarbnīcas, kuras apmeklēja skolēni kopā ar klašu audzinātājiem

20190530_084056 (2)Iepazina grāmatu ilustratores darba ikdienu, izlozēja vārdu pārus un veidoja ilustrācijas, kuras vēlāk tiks izvietotas uz planšetēm skolas 2.stāva gaitenī. 4.un 8.,9.klašu skolēni ilustrēja ZIEMU,3.,6. – RUDENI, 1.,2. – VASARU, 5. – PAVASARI. Šī darbnīca skolēniem patika visvairāk, priecēja rezultāts un iespēja paskatīties uz lietām no cita redzes punkta(piem. lapsa zeķēs, lapsa saulīte, lapsa lasa kartupeļus)

1.,2.,3.klašu skolēni iepazina jēdzienu florists, uzzināja, kur ikdienā var sastapties ar florista darbiem, paši veidoja vienkāršus pušķīšus oāzēs. 20190530_090134 (2)4.,5.,6.klašu skolēni vairāk uzzināja par florista darba ikdienu un veidoja oāžpušķus dāvināšanai. 8.kl. skolēni kārtoja apjomīgākus pušķus, izmantojot dažādus papildelementus. Šeit tika akcentēts vizuālais izskats, kā to uzlabot, izmantojot vienkāršu lentīti, arī otrreizēja materiālu izmantošana(burciņas vāciņš)

   20190530_085731 (2) Skolēni iepazina uzņēmējas – mākslinieces darba ikdienu, uzzināja par mākslas veikaliņu Alūksnē, iepazina dažādu veidu krāsas, praktiski noformēja krūzītes, šķīvjus, bļodiņas, saņemot ieteikumus mākslas darba noturības veicināšanai(1.-3. un 5.,6.klašu skolēni) 4.un 8.klašu skolēni dekupāžas tehnikā noformēja paliktņus.

     20190530_105632 (2)Lai darbs būtu kvalitatīvāks, starp darbnīcām skolēni iepazina trenera profesiju un veica fiziskās aktivitātes profesionāla “Spēka pasaules” trenera vadībā. Šī aktivitāte bija negaidīti grūta, bet aizraujoša. Sekas gan bija jūtamas vēl arī nākamajā dienā.

Paldies darbnīcu apmeklētājiem un klašu audzinātājiem par līdzdarbošanos! Nedaudz skumji, ka dažus skolēnus nekas nespēj aizraut, īpaši pārsteidza 9.klases zēnu nevēlēšanās darboties trenera vadībā, izrādās, ka viņi ir tik vārgi un bailīgi, bet, iespējams, ka matemātikas konsultācijā bija pārāk noguruši.

Jauku vasaru!

 

Skolotāja  S.Masinga