Home » Uncategorized » Par sportisku labjūtību

Par sportisku labjūtību

Projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Alūksnes novadā” līgums nr. VP2021/4-19.

2021.gada 13.novembrī Strautiņu pamatskola organizēja zoom platformā tikšanos ar speciālisti – fizisko aktivitāšu treneri Ingūnu Dovgāni.

Projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Alūksnes novadā” ietvaros šī bija jau otrā aktivitāte Strautiņos (pirms nedēļas Zoomā tikāmies ar mūsu pagasta mediķi Ligitu Podziņu). Nodarbība notika no plkst.8:45 līdz pat pl.11:10.  I.Dovgāne stāstīja par veselīgu dzīvesveidu ietekmējošiem faktoriem, kustību nozīmi ikdienā, par iespējām atbrīvoties no satraukuma, veicot vienkāršus vingrojumus, par  lietderīgi pavadītu brīvo laiku. Trenere mūs iesildīja, sniedza teorētiskas zināšanas, izkustināja vingrojot un pabeidza nodarbību ar praktiskiem padomiem, kā izvairīties no kļūdām, veicot dažādus vingrojumus. Trenere paspēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem gan par motivāciju sportot, gan mīļākajiem sporta veidiem, pat par savu attieksmi pret dzīvniekiem un Latvijas gadalaikiem. Nodarbību vadot,  viņa paslavēja, uzmundrināja un uzsmaidīja katram no gandrīz 90 dalībniekiem, kuri bija pieslēgušies nodarbībai.

Bija prieks dzirdēt, ka trenere Ingūna Dovgāne ir sportojusi (slidojusi) pie mums Strautiņos. Un izrādās, ka latvieši var lepoties, jo mums ir iespēja baudīt visu četru gadalaiku burvību.

Zoom nodarbībā aktīvi darbojās gandrīz visi Strautiņu pamatskolas skolēni un skolotāji, bija arī redzami daži vecāki un, protams, jaunākie brāļi un māsas.

Par prieku piedalīties šajā aktivitātē liecina arī tas, ka pēc tehnisku problēmu rašanās nodarbības beigu daļā, gandrīz visi pieslēdzās atkārtoti un turpināja vingrot, bet čatiņā bija sarakstīti jauki paldies gan vadītājai, gan dalībniekiem, mēs pratām paslavēt sevi un citus.

Uz tikšanos citās aktivitātēs!

Noslēgumā redzams, ka visi ir pielieti ar labbūtību, jo ir smaidīgi un priecīgi par šo nodarbību.

Projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Alūksnes novadā”

Strautiņu pamatskolā koordinatore Ilze Ludviga