Home » Uncategorized » Par 5.klases attālinātajām mācībām uz noteiktu laiku

Par 5.klases attālinātajām mācībām uz noteiktu laiku

Pamatojoties uz Strautiņu pamatskolas direktores I.PEDECES 2021.gada 8.septembra rīkojumu Nr. SPSK/1-8/21/36, “Strautiņu pamatskolas mācību  procesa  organizēšanas kārtību ar  2021.gada  1.septembri” un SPKC ieteikumiem, no trešdienas, 8.septembra mācības 5.klasē notiek attālināti.