Home » Uncategorized » Noslēdzies projekts “Nāc kopā ar mazpulkiem un jaunsargiem!”

Noslēdzies projekts “Nāc kopā ar mazpulkiem un jaunsargiem!”

Noslēdzies Latvijas Jaunatnes padomes, Latvijas Mazpulku, Alūksnes novada pašvaldības atbalstītais un finansētais projekts ”Nāc kopā ar mazpulkiem un jaunsargiem!”

Aktivizējām un saliedējām Alūksnes novada aktīvos jauniešus noorganizējot Alūksnes, Ziemeru, Bejas Strautiņu mazpulku un Alūksnes novada Jaunsargu militārās saliedēšanās aktivitātes. Savstarpēji sadarbojoties un  veicot dažādus uzdevumus , rosinājām jauniešus iesaistīties jauniešu organizācijās, būt aktīviem!

 Mūsu iniciatīva, iespējams, būs kā ikgadējs jaunas tradīcijas aizsākums mazpulku un jaunsargu organizāciju sadarbībai Alūksnes novadā.

 Svarīgi ir jauniešiem nepievērties mūsdienu populārām atkarībām-internets, alkohols, narkotikas, bet mācīties saprast savas dzīves jēgu. Atrasties svaigā gaisā, gūt jaunus draugus un būt piemēram priekš pārējiem.

Esam pateicīgi Alūksnes novada pašvaldībai, kura  nodrošināja šo projektu ar transporta pakalpojumiem.

Alūksnes un Apes novadu fonds un Alūksnes BCJ nodrošināja ar telpām, kopēšanas, foto un video pakalpojumiem.

Iemācījāmies ar jauniešiem pieteikt un veidot sarunas ar pašvaldību, ar iestāžu vadītājiem meklējot finansējumu projektam.

 Savstarpēji sadarbojoties un izpildot dažādus uzdevumus jauniešu saliedēšanai, jaunieši novērtēja sevi-redzējām jaunos līderus gan mazpulku, gan jaunsargu vidū.

Projektā iesaistītie jaunieši radīja patriotisku, intelektuālu rezultātu, ko Eiropas Jaunatnes gada laikā varēja  publiskot  sociālajos tīklos un parādīt sabiedrībai kā piemēru kvalitatīvam darbam ar jaunatni.

 Ekskursija-pārgājiens bija plānota ar lāpu  un skuju floristikas vītnes nolikšana piemiņas vietās, kurās mazpulcēni iepazīstināja ar  nelielu stāstījumu par Balto krustu ,,Prinduļu” kaujā 1941. gada kritušajiem karavīriem  Ziemeru pagastā, ar  Karvas Brāļu kapos apbedītajiem karavīriem un  Alūksnes novada Bejā.

Projekta noslēgumā  veicām dekoratīvu darbu ,,Latvju raksti” dekupāžas un iededzināšanas kokā tehnikās.

Strautiņu mazpulka vadītāja Sandra Buliņa