Home » Uncategorized » No 15.septembra mācības 2.klasē notiek attālināti

No 15.septembra mācības 2.klasē notiek attālināti

Pamatojoties uz Strautiņu pamatskolas direktores I.PEDECES 2021.gada 15.septembra rīkojumu Nr. SPSK/1-8/21/38, 09.06.2020. MK noteikumiem Nr. 360 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, skolas izdoto “Strautiņu pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība ar 2021 .gada 1. septembri” 10., 40. un 41.punktu, 08.09.2021. skolas izdoto “Attālināto mācību procesa kārtību” un SPKC rekomendācijām no 15.09.2021. līdz 28.09.2021. mācības 2.klasē notiek attālināti.

 

 • Cienījamie skolēni un vecāki!

  Būsim ļoti atbildīgi un saprotoši. Ievērosim visus epidemioloģiskos drošības pasākumus:

  • distancēšanās;
  • sejas masku lietošana;
  • roku mazgāšana;
  • iespēju robežās izvairīsimies no publisku pasākumu apmeklēšanas.

   

  Paldies par sapratni!

   

  Strautiņu pamatskolas kolektīvs