Home » Uncategorized » Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

    Šogad pirmo reizi Strautiņu pamatskolā 8.decembrī notika Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība.

Šajās sacensībās piedalās 6.klases skolēni, kuriem ir jāizvēlas grāmata un fragments no tās ir jānolasa publikas priekšā. Tas, manuprāt, ir grūti, tāpēc nepiedalījos.

No mūsu klases skaļi lasīja četras meitenes Mikija Ķikute, Samanta Nikola Širaka, Simona Ruciņa –Vējiņa un Simona Sindija Šuksta. Mikija lasīja Hollijas Vebas grāmatu “Timija nedienas”, Samanta Džeronīmo Stiltona “Slepeno aģentu”, Simona Marisas Meijeres grāmatu “Sindera” un Sindija Astrīdas Lindgrēnas grāmatu “Brāļi Lauvassirdis”.  Man visvairāk patika Simonas fragments, jo, manuprāt, tas likās vispiemērotākais manam vecumam un izklausījās interesants. Kaut gan meitenes bija uztrauktas, Samantas balsī tas nebija jūtams. Žēl, ka šajā pasākumā piedalījās tik maz cilvēku. Ļoti ceru, ka no manas klases meitenēm kāda nokļūs Alūksnē un pierādīs, ka tas nav grūti un  ir iespēja tikt arī uz Rīgas Gaismas pili, kur arī ir noslēgums šīm sacensībām. Sacensību vērtēja latviešu valodas , literatūras skolotāja Santa Masinga un 4.klases audzinātāja, kas arī ir skolas bibliotekāre Ligita Medisa .

Sacensībām klasesbiedrenes gatavojās, atrada pareizo grāmatu un viņuprāt visinteresantāko fragmentu. Rezultātā skaists diploms un šokolādes medaļa.

Ceru, ka nākamgad arī būs šāda tipa sacensības, tikai vairākām klasēm un  domāju, ka nākošgad iespējams piedalīsies vairākums skolēnu.

Daniela Tišanova, 6.klases skolniece