Home » Uncategorized » Mēs paši veidojam savu laiku…

Mēs paši veidojam savu laiku…

25.augustā 150 gadus jaunā Strautiņu pamatskola gaidīja visus savējos. Tuvāki un tālāki ceļi šai vakarā uz mūsu skolu bija atveduši vairāk nekā 280 absolventu, darbinieku, skolēnu, viesu. Šai vakarā bija grūti teikt  – bijušie. Aiz sliekšņa palika gadu nasta un aizmirsās stīvums. Te viņi atkal bija skolēni, jautrā dancī griezās jau 80gadu slieksni pārkāpušie, gan vēl tikai sešpadsmitgadnieki…

Žēl, ka Dabas māte bija nolēmusi pirms balles visus kārtīgi izskalot, bet tas tikai nedaudz traucēja vērot ieskaņas pasākumu, kurā skolotāja Tija Āboliņa kopā ar skolēniem mēģināja noskaidrot, kas tad ir laiks? Dziesmas un dejas mijās ar apsveikumiem, tos saņēmām gan no Izglītības pārvaldes, gan Alūksnes novada pašvaldības, gan Alsviķu pagasta pārvaldes, kultūras nama un pirmskolas izglītības iestādes ”Saulīte”. Sveiciens arī no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas, pārsteigumi no direktoriem un absolventiem.

Direktore Ingrīda Pedece lepojās ar pārmaiņām savā skolā un kolektīva sasniegumiem, neaizmirstot pateikties visu laiku skolēniem un viņu vecākiem.

Īpaša dāvana skolai, protams, bija Jāņa Poļa grāmata, tā šajā vakarā tika gan dāvināta, gan pārdota.

Vakara turpinājumā kabinetos skanēja atmiņu stāsti, tika sumināti skolotāji. Daudzi izmantoja iespēju veidot atraktīvus momentfoto. Tā tas turpinājās līdz pat svētdienas rīta septiņiem.

Direktore skolas e-pastā jau saņēmusi jaukus paldiesvārdus, gan jau kādam arī kaut kas nepatika, bet mūs iepriecināja  sirmāko absolventu atstātais vēstījums uz mūzikas kabineta tāfeles – UZ TIKŠANOS NĀKAMAJĀ JUBILEJĀ! Mēs, protams, gaidīsim un ne tikai jubilejā.

Paldies mūsējiem – gan tiem, kas atnāca; gan tiem, kas nevarēja būt klāt; gan tiem, kas nolūkojās no mākoņmaliņas…

 

 

Aptuvenā Strautiņu pamatskolas 150gades pasākuma statistika!

Pasākumu apmeklēja:

  • 4 bijušie direktori
  • 1mācību pārzine
  • 13 bijušie skolotāji, starp viņiem 4 absolventi
  • 18 darbinieki, no viņiem 13 absolventi
  • 11 viesi, viena absolvente
  • 223 absolventi
  • 13 bijušie skolēni
  • 11 pašreizējie darbinieki, kuri nav absolventi
  • daži, kuri nereģistrējās

Kopā bija apmēram 280 pasākuma dalībnieki.

Santa Masinga, Strautiņu pamatskolas skolotāja